Zjazd Zimowy Sekcji Studenckiej PTChem 2018 w Warszawie

W dniu 8 grudnia 2018 roku w Gmachu Technologii Chemicznej Politechniki Warszawskiej odbył się Zjazd Zimowy Sekcji Studenckiej PTChem. W Zjeździe wzięło udział 149 uczestników, z licznych ośrodków akademickich w Polsce. Przedstawiono 105 posterów z badań własnych oraz...

61. Zjazd Naukowy PTChem

W dniach 17-21 września odbył się 61. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, organizowany przez Uniwersytet Jagielloński, Politechnikę Krakowską, Akademię Górniczo-Hutniczą oraz Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej...

Zjazd Wiosenny Sekcji Studenckiej PTChem 2018 w Skorzęcinie

W dniach 25–29 kwietnia 2018 roku w Hotelu Biały*** w Skorzęcinie odbył się Zjazd Wiosenny Sekcji Studenckiej PTChem. W Zjeździe udział wzięło 82 uczestników, z licznych ośrodków akademickich w Polsce. Przedstawiono 30 komunikatów ustnych oraz 38 posterów z badań...

Zjazd Zimowy Sekcji Studenckiej PTChem 2017 w Bydgoszczy

W dniach 8–9 grudnia 2017 roku na Collegium Medicum w Bydgoszczy odbył się Zjazd Zimowy Sekcji Studenckiej PTChem. W Zjeździe wzięło udział 105 uczestników, z licznych ośrodków akademickich w Polsce. Przedstawiono 68 posterów z badań własnych oraz 22 postery...