SPIS TREŚCI

Wstęp 5
Usztywnione konformacyjnie peptydy Tat jako modulatory aktywności proteasomu 7
Maciej Cieślak, Przemysław Karpowicz, Małgorzata Giżyńska, Elżbieta Jankowska
Woltamperometryczne badanie leków przeciwretrowirusowych 16
Natalia Festinger, Sylwia Smarzewska, Witold Ciesielski
Adsorption of 2,4-dichlorophenoxyacetic and 4-chloro-2-methylphenoxyacetic acids on Filtrasorb 400 granular activated carbon 27
Marcin Purchała, Justyna Jonik, Henryk Grajek
Development of method for the determination of chlorophenols using high performance liquid chromatography with ultraviolet detection 37
Marcin Purchała, Justyna Jonik, Henryk Grajek
Konstrukcja i zasada działania wybranych organicznych ogniw fotowoltaicznych 47
Anna Stefaniuk-Grams, Jarosław Jung
Zastosowanie grupy piwaloilowej w syntezie związków organicznych i bioorganicznych 57
Piotr Surynt, Karolina Bartosik, Grażyna Leszczyńska

Recenzenci:
Prof. dr hab. Adam Bald (Uniwersytet Łódzki)
Prof. dr hab. Adam Lesner (Uniwersytet Gdański)
Prof. dr hab. Jacek Ulański (Politechnika Łódzka)
Prof. dr hab. inż. Adam Voelkel (Politechnika Poznańska)
Prof. dr hab. inż. Zygfryd Witkiewicz (Wojskowa Akademia Techniczna)
Dr hab. Łukasz Albrecht (Politechnika Łódzka)
Dr hab. inż. Jacek Grams (Politechnika Łódzka)
Dr hab. inż. Aleksandra Kołodziejczyk, prof. UG (Uniwersytet Gdański)
Dr hab. Piotr Polanowski (Politechnika Łódzka)
Dr hab. Robert Zakrzewski (Uniwersytet Łódzki)

Redakcja naukowa i skład:
Tomasz Kostrzewa
mgr Piotr Stasiewicz

ISBN: 978-83-7594-144-9

Kwadrans dla chemii 2016 – I edycja (PDF)