SPIS TREŚCI

Wstęp 5
Badania spektroskopowe i strukturalne pochodnych terfenylu do roli fluorescencyjnych sensorów molekularnych 7
Nikola Fajkis, Mariusz Galek
Znaczenie proonkogenne fosfataz tyrozynowych SHP2 oraz PTP1B w rozwoju raka piersi 16
Tomasz Kostrzewa, Alicja Kuban-Jankowska, Anna Kostrzewa-Itrych, Marcin Kawczyński, Zbigniew Maćkiewicz, Michał Woźniak
Chromatographic Study of the Physicochemical Properties of [4-(4-trans-ethylcyclohexanecarbonyl)oxyphenyl]4-(4-transpropylcyclohexyl) benzoate 24
Justyna Jonik, Henryk Grajek, Marcin Purchała, Tomasz Wawer
Charakterystyka, występowanie i analiza steroli roślinnych 36
Małgorzata Skarbek
Clinical Applications of Silver and Gold Nanoparticles. Benefits and Threats.
A Review
48
Karol Steckiewicz, Ewelina Zielińska, Michał Woźniak, Iwona Inkielewicz-Stępniak
Adipocera i wonne substancje lotne powstające podczas rozkładu ludzkiego ciała oraz organizmy zdolne do ich wykrywania 57
Tomasz Swebocki

 

Recenzenci:
prof. dr hab. Jędrzej Antosiewicz (Gdański Uniwersytet Medyczny)
prof. dr hab. Piotr Kuśtrowski (Uniwersytet Jagielloński)
prof. dr hab. inż. Tadeusz Ossowski (Uniwersytet Gdański)
prof. dr hab. inż. Zygfryd Witkiewicz (Wojskowa Akademia Techniczna)
prof. dr hab. inż. Adam Voelkel (Politechnika Poznańska)
prof. dr hab. Michał Żmijewski (Gdański Uniwersytet Medyczny)
dr hab. Witold Gładkowski (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
dr hab. Małgorzata Grabarczyk (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
dr hab. Wojciech Kamysz (Gdański Uniwersytet Medyczny)
dr hab. Karol Krzymiński, prof. UG (Uniwersytet Gdański)
dr hab. Elżbieta Jankowska (Uniwersytet Gdański)
dr hab. Ewa Witek (Uniwersytet Jagielloński)

Redakcja i skład:
mgr Anna Fajkiel
mgr Piotr Stasiewicz
Tomasz Kostrzewa

ISBN: 978-83-7594-156-2

Kwadrans dla chemii 2017 – II edycja (PDF)