SPIS TREŚCI

Zjazd Wiosenny Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego 2019 6
Tomasz Kostrzewa, Maciej Cieślak, Nikola Fajkis, Paulina Filipczak,
Justyna Piechocka, Aleksandra Skoczeń, Piotr Stasiewicz, Tomasz Swebocki
Wykorzystanie małocząsteczkowych związków organicznych w diodach OLED 16
Justyna Anna Adamczyk, Adam Marek Pieczonka
Obecne trendy w syntezie i badaniach materiałów kompozytowych 33
Alicja Bosacka, Małgorzata Zienkiewicz-Strzałka
Właściwości elektrochemiczne elektrod wykonanych z wysoce zorientowanego grafitu pirolitycznego 42
Natalia Festinger, Kamila Morawska, Witold Ciesielski
Synteza i charakterystyka fizykochemiczna Ce/HKUST-1 55
Paulina S. Jagódka, Michalina Stawowy, Agata I. Łamacz
Elektrochemiczne biosensory DNA 68
Kamila Morawska, Natalia Festinger, Witold Ciesielski, Sylwia Smarzewska
Borofosfoniany klatkowe – struktura, synteza, właściwości 79
Natalia Pietras, Dawid Frąckowiak
Zastosowanie nanomateriałów węglowych w konstrukcji czujników potencjometrycznych 92
Karolina Pietrzak, Cecylia Wardak
Elektrochemiczne bioczujniki wykorzystujące elektrody złote jako przykład nowoczesnych narzędzi stosowanych do wykrywania patogenów 101
Tomasz Swebocki

 

Recenzenci:
prof. dr hab. Włodzimierz Lewandowski (Politechnika Białostocka)
prof. dr hab. Robert Pietrzak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
prof. dr hab. Janusz Ryczkowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
dr hab. Anna Adach (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
dr hab. Dagmara Jacewicz, prof. UG (Uniwersytet Gdański)
dr hab. inż. Beata Jędrzejewska, prof. UTP (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy)
dr hab. Alicja Kuban-Jankowska (Gdański Uniwersytet Medyczny)
dr hab. Bogumiła Kupcewicz (Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu)
dr hab. inż. Rafał Latajka, prof. PWr (Politechnika Wrocławska)
dr hab. inż. Joanna Niedziółka-Jönsson (Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie)
dr hab. Jacek Ścianowski, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
dr hab. inż. Paweł Zagrodzki, prof. UJ (Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie)

Redakcja naukowa i skład:
mgr Piotr Stasiewicz
inż. Daria Jaworska
mgr Tomasz Kostrzewa

ISBN: 978-83-7594-191-3

Kwadrans dla chemii 2019 – IV edycja (PDF)