STRONA W PRZYGOTOWANIU

Początki Sekcji Młodych Polskiego Towarzystwa Chemicznego sięgają roku 1977. A dokładniej została utworzona na XX Zjeździe Głównym PTChem w Szczecinie (24-27.05.1977 r.). Założycielem i wieloletnim opiekunem Sekcji była prof. dr hab. Janina Janikowa. Podczas stanu wojennego Sekcja Młodych działała jako studenckie forum dyskusyjne. Sekcja Młodych była zalążkiem powstania Sekcji Studenckiej PTChem, która została utworzona w 1983 roku. Jej założycielami byli wcześniej wspomniana prof. Janina Janikowa, a także jej mąż prof. Jerzy Janik. Pierwszą przewodniczącą Sekcji Studenckiej PTChem (1984-1988) została Marzenna R. Dudzińska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), następnie funkcję tą pełnił Paweł T. Zagrodzki ((Politechnika Krakowska) w latach 1988-1992. Następnie do grudnia 1994 roku przewodniczącą była Agnieszka Markowska (Szkiłądź) (Filia Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku). Początkowo członkowie Sekcji Studenckiej mogli uczestniczyć w organizowanych co roku Seminarium Wiosennym w siedzibie PTChem przy ulicy Freta 16 w Warszawie oraz na Forum Młodych w ramach Zjazdów Głównych Towarzystwa. Z upływem lat Seminaria Wiosenne przekształciły się w Zjazdy Wiosenne oraz zaczęto myśleć aby odbywały się one w różnych miejscach Polski. Pierwszy taki Zjazd poza siedzibą PTChem odbył się na Helu w dniach 11-12.05.1998 roku. Funkcję przewodniczącego w tamtym okresie pełnił Robert Zdanowski (Wojskowa Akademia Wojskowa), a skład Zarządu Sekcji wchodzili: Marcin Drąg (Uniwersytet Wrocławski) oraz Kamilla Małek (Uniwersytet Jagielloński). Wspomniany wcześniej zarząd rozpoczął także spotkania członków Sekcji w ramach Zjazdów Zimowych SSPTChem, które początkowo odbywały się w Warszawie. Od kilku lat Zjazdy Zimowe odbywają się na uczelniach krajowych (Łódź, Wrocław, Lublin, Bydgoszcz).