SPIS TREŚCI

Zjazd Wiosenny Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego 2018 6
Tomasz Kostrzewa, Hanna Makowska, Maciej Cieślak, Anna Fajkiel, Paulina Filipczak, Gabriela Handzlik, Małgorzata Skarbek, Piotr Stasiewicz, Justyna Piechocka, Tomasz Swebocki
Podsumowanie kadencji Zarządu Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego w latach 2015-2018 20
Hanna Makowska
Dendrymery – związki o potencjale aplikacyjnym w nanomedycynie  42
Maciej Cieślak
Nowe chromofory aromatyczne jako fluorescencyjne sondy molekularne w procesach polimeryzacji 50
Nikola Fajkis, Ewa Witek, Mariusz Galek
Fungal Natural Products: Cure or Poison? 76
Dorota Jakubczyk
Woltamperometryczne badania 1,3-benzodioksol-5-olu 88
Kamila Morawska, Sylwia Smarzewska, Radovan Metelka, Natalia Festinger, Witold Ciesielski
Na pograniczu chemii i elektroniki – elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna w analizie biomakromolekularnej 98
Tomasz Swebocki, Karolina Dziąbowska, Daniel Firganek, Tadeusz Ossowski, Anna Wcisło
Emulsje wielokrotne 113
Jakub Tadeusz Zieliński

 

Recenzenci:
prof. dr hab. Wojciech Kamysz (Gdański Uniwersytet Medyczny)
prof. dr hab. Zofia Lipkowska (Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie)
dr hab. Anna Adach (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
dr hab. inż. Marcin Kozanecki (Politechnika Łódzka)
dr hab. Bogumiła Kupcewicz (Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy)
dr hab. Jacek Lipok, prof. UO (Uniwersytet Opolski)
dr hab. inż. Izabela Madura (Politechnika Warszawska)
dr hab. Kamilla Małek (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
dr hab. Paweł Zagrodzki (Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie)

Redakcja naukowa i skład:
mgr Tomasz Kostrzewa
mgr Piotr Stasiewicz
Tomasz Swebocki
mgr inż. Paulina Filipczak

ISBN: 978-83-7594-170-8

Kwadrans dla chemii 2018 – III edycja (PDF)