SPIS TREŚCI

Podsumowanie I Ogólnopolskiej Konferencji Online Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego 7
Tomasz Kostrzewa, Maciej Cieślak, Nikola Fajkis-Zajączkowska, Paulina Filipczak, Daria Jaworska, Aleksandra Skoczeń, Piotr Stasiewicz, Tomasz Swebocki
Zjawisko emisji indukowanej agregacją (AIE) 13
Justyna A. Adamczyk, Lena Marciniak, Michał Rachwalski, Adam M. Pieczonka
Fotoaktywne nanomateriały w Zastosowaniach Środowiskowych 33
Mateusz A. Baluk, Emilia Mykowska, Dominika Gołaszewska
Znaczenie związków wanadu w przyrodzie, medycynie i życiu człowieka 47
Katarzyna Chmur
Synteza, właściwości oraz implementacja kompleksowych związków tryboluminescencyjnych 59
Adam Kabański
Aldehyd salicylowy jako substrat w tworzeniu cienkich warstw o właściwościach fluorescencyjnych 73
Lena Marciniak, Justyna A. Adamczyk, Michał Rachwalski, Adam M. Pieczonka
Naukowe aspekty samoorganizacji materii – od wszechświata do atomów 87
Katarzyna Krauze, Tomasz Swebocki, Piotr Świder, Anna Wcisło, Tadeusz Ossowski

Recenzenci:
prof. dr hab. Renata Gadzała-Kopciuch (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
prof. dr hab. Janusz Ryczkowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
prof. dr hab. inż. Andrzej Sobkowiak (Politechnika Rzeszowska)
dr hab. Anna Adach (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
dr hab. Alicja Boryło, prof. uczelni (Uniwersytet Gdański)
dr hab. inż. Beata Jędrzejewska, prof. uczelni (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy)
dr hab. inż. Janina Kabatc, prof. uczelni (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy)
dr hab. Monika Kalinowska, prof. uczelni (Politechnika Białostocka)
dr hab. Sławomir Kalinowski, prof. uczelni (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
dr hab. Alicja Kuban-Jankowska (Gdański Uniwersytet Medyczny)
dr hab. Bogumiła Kupcewicz, prof. uczelni (Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu)
dr hab. Wiktor Lewandowski (Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Radosław Starosta (Uniwersytet Wrocławski)
dr hab. Piotr Storoniak, prof. uczelni (Uniwersytet Gdański)
dr hab. inż. Paweł Zagrodzki, prof. uczelni (Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie)

Redakcja naukowa i skład:
mgr Piotr Stasiewicz
Tomasz Swebocki
mgr Tomasz Kostrzewa

ISBN: 978-83-7594-208-8

Kwadrans dla chemii 2020 – V edycja (PDF)