PARTNERZY SSPTCHEM

avccc

SPONSOR STRONY INTERNETOWEJ
SEKCJI STUDENCKIEJ PTChem

abcvvgc

Polskie Towarzystwo
Chemiczne

European Assocation for Chemical
and Molecular Sciences

European Young Chemists’ Network

ABL&E & JASCO

Hydrolab Sp. z o. o. Sp. k.

Synthos S.A.

Oficyna Edukacyjna *
Krzysztof Pazdro Sp. z o.o.

Wydawnictwo Naukowe
PWN

TriMen Chemicals
S.A.

LipoPharm.pl
h

LDS Łazewski Depo & Partners
Sp. k.