W dniu 19 grudnia 2020 roku odbył się e-Zjazd Zimowy Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego. W Konferencji wzięło udział 137 uczestników, z licznych ośrodków akademickich w Polsce. Przedstawiono 56 komunikatów z badań własnych, 8 komunikatów popularnonaukowych, 23 postery z badań własnych oraz 4 postery popularnonaukowe.

Podczas e-Zjazdu Zimowego SSPTChem mieliśmy okazję wysłuchać 2 wykładów zaproszonych gości:

 •  Dr hab. Dagmara Jacewicz (Uniwersytet Gdański)
  „Zastosowanie analitycznej metody oznaczania stężenia tlenku węgla(IV) oraz nadtlenku wodoru w komórkach hipokampa”
 • Dr hab. Szymon Bocian (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
  „Jak uczynić chromatografię bardziej zieloną?”

 

W skład Komitetu Naukowego weszli:

 • Prof. dr hab. Izabela Nowak – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. dr hab. inż. Maciej Jarosz – Politechnika Warszawska
 • Prof. dr hab. Jacek Lipok – Uniwersytet Opolski
 • Prof. dr hab. Artur Michalak – Uniwersytet Jagielloński
 • Prof. dr hab. Robert Pietrzak – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. dr hab. Janusz Ryczkowski – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • Dr hab. Szymon Bocian – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Dagmara Jacewicz – Uniwersytet Gdański
 • Dr hab. Rafał Latajka – Politechnika Wrocławska

 

Podczas tegorocznego e-Zjazdu Zimowego wyłoniliśmy autorów najlepszych prezentacji ustnych. Nagrody otrzymali:

Adamczyk Justyna (Uniwersytet Łódzki)
za wygłoszenie prezentacji pt.: „Rola łańcuchów alifatycznych w azynach aldehydu salicylowego”

 

Kaczmarek Katarzyna (Uniwersytet Łódzki)
za wygłoszenie prezentacji pt.: „Ocena mikroskopowa szczotkowanej powierzchni ceramik stomatologicznych”

 

Krancewicz Katarzyna (Uniwersytet Adama Mickiewicza)
za wygłoszenie prezentacji pt.: „Nowe pochodne 6-tiopuryn, właściwości spektralne i fotofizyczne”

 

Małyjurek Zuzanna (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
za wygłoszenie prezentacji pt.: „Potwierdzanie autentyczności herbaty rooibos i honeybush”

 

Szustowski Paweł (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)
za wygłoszenie prezentacji pt.: „
Wpływ procesu ekstrakcji rdestu japońskiego (łac. Reynoutria japonica) na zawartość związków aktywnych i aktywność przeciwutleniającą przygotowanych ekstraktów”

 

Wilczewska Patrycja (Uniwersytet w Białymstoku)
za wygłoszenie prezentacji pt.: „Synteza i charakterystyka kompozytów zawierających grafenowe kropki kwantowe oraz nanocząstki polipirolu”

 

Patronat Honorowy nad Zjazdem objęło Polskie Towarzystwo Chemiczne.

Ponadto patronat objęli:

 • Dr hab. Beata Grobelna, prof. uczelni
  Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego,
 • Prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik
  Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej,
 • Prof. dr hab. Wojciech Kamysz
  Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,
 • Prof. dr hab. Joanna Karpińska
  Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu w Białymstoku,
 • Dr hab. Piotr Zieliński, prof. uczelni
  Dziekan Wydziału Biologii Uniwersytetu w Białymstoku,
 • Prof. dr hab. Maciej Kubicki
  Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza,
 • Dr hab. inż. Ewa Kaczorek, prof. uczelni
  Dziekan Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej,
 • Prof. dr hab. Andrzej Kudelski
  Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego,
 • Prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek
  Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej,
 • Dr hab. Joanna Kolmas
  Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
 • Dr hab. inż. Jolanta Tomaszewska, prof. uczelni
  Dziekan Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy,
 • Dr hab. Sławomir Berski, prof. uczelni
  Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego,
 • Prof. dr hab. Piotr Młynarz
  Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej,
 • Prof. dr hab. Wojciech Macyk
  Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego,
 • Prof. dr hab. Sławomira Skrzypek
  Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego,
 • Prof. dr hab. inż. Małgorzata Iwona Szynkowska-Jóźwik
  Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej,
 • Prof. dr hab. inż. Rafał Rakoczy
  Dziekan Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie,
 • Dr hab. Dariusz Banaś, prof. uczelni
  Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,
 • Dr hab. Anna Kilanowicz-Sapota, prof. uczelni
  Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
 • Prof. dr hab. inż. Krzysztof Walczak
  Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej,
 • Dr. hab. Cezary Sempruch, prof. uczelni
  Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach