POPRZEDNIE ZARZĄDY

1988 – 1991

1992 – Grudzień 1994

Agnieszka Markowska (Szkiłądź)
(Filia UW w Białymstoku)

Anna Pućkowska (Truszkowska)
(Filia UW w Białymstoku)

Grudzień 1994 – Grudzień 1997

Grudzień 1997 – 1999

1999 – Wrzesień 2001

Izabela Korelus
(UŚ, Katowice)

Wrzesień 2001 – Grudzień 2003

Maciej Goniewicz
(ŚlAM, Katowice)

Mariusz Barczak
(UMCS)

Piotr Zarzycki
(UMCS)

Jakub Milczarek
(UŁ)

Grudzień 2003 – Grudzień 2006

Jakub Milczarek
(UŁ, UJ, IES)

Anna Sroka
(UMCS, CBMiM Łódź)

Cezary Samojłowicz
(PW)

Piotr Wieczorek
(PW)

Joanna Sakowicz
(UMCS)

Małgorzata Zaitz
(UJ)

Styczeń 2007 – Czerwiec 2009

Kwiecień 2015 – Wrzesień 2018

Hanna Makowska
(PŁ)

Maciej Cieślak
(ICHO)

Pola Cybulska
(PWr)

Anna Fajkiel
(CM UMK)

Paulina Filipczak
(PŁ)

Gabriela Handzlik
(UJ)

Marek Kłobucki
(UPrWr)

Tomasz Kostrzewa
(UG)

Beata Nagórniewicz
(PŁ)

Przemysław Piątek
(UMCS)

Justyna Piechocka (Stachniuk)
(UŁ)

Aleksander Promiński
(UW)

Małgorzata Skarbek
(UPrWr)

Piotr Stasiewicz
(UwB)

Anna Stefaniuk-Grams
(PŁ)