(+48) 22 831 13 04 smptchem@gmail.com

OPIEKUNOWIE SEKCJI

OPIEKUNOWIE SEKCJI MŁODYCH (STUDENCKIEJ) PTChem

prof. dr hab. Janina Janik
Lata                
1983-1993
Uczelnia
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
prof. dr hab. Jerzy Janik
Lata                
1994-1996
Uczelnia
Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego w Krakowie
dr hab. Wiesława Ferenc, prof. UMCS
Lata                
1997-2009
Uczelnia
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

prof. dr hab. Żaneta Polkowska
Lata                
2010-2012
Uczelnia
Politechnika Gdańska

 

prof. dr hab. Jacek Lipok
Lata                
2012-…
Uczelnia
Uniwersytet Opolski