OBECNY ZARZĄD SEKCJI

Przewodniczący Sekcji

Tomasz Kostrzewa

Gdański Uniwersytet Medyczny
Wydział Lekarski

e-mail: ssptchem@ptchem.pl

Wiceprzewodnicząca

Nikola Fajkis-Zajączkowska

Collegium Medicum UJ
Wydział Farmaceutyczny

Wiceprzewodnicząca


Aleksandra Skoczeń

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Wydział Chemii

Członek zarządu

Maciej Cieślak

Polska Akademia Nauk
Instytut Chemii Organicznej


Członek zarządu

Daria Jaworska-Krych

Polska Akademia Nauk
Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych

Politechnika Łódzka
Wydział Chemiczny

Członek zarządu


Piotr Stasiewicz

Uniwersytet w Białymstoku
Wydział Biologiczno-Chemiczny

Członek zarządu


Tomasz Swebocki

CNRS/Université de Lille
Institut d’Electronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie

Członek zarządu


Jordan Sycz

Uniwersytet Przyrodniczy
we Wrocławiu
Wydział Biotechnologii i Nauk
o Żywności

Politechnika Wrocławska
Wydział Chemiczny

Członek zarządu


Katarzyna Szafrańska

Collegium Medicum UJ
Wydział Farmaceutyczny


Doradca Zarządu

dr inż. Paulina Filipczak

Politechnika Łódzka
Wydział Chemiczny

Doradca Sekcji

mgr inż. Hanna Zajączkowska

Politechnika Łódzka
Wydział Chemiczny

Opiekun Sekcji

Prof. dr hab. Jacek Lipok

Uniwersytet Opolski
Wydział Chemii