FAQ – najczęściej zadawane pytania

Rejestracja oraz opłaty
Z kim i w jaki sposób mogę skontaktować się w sprawie otrzymania faktury za udział w konferencji?

W kwestii faktur należy kontaktować się z biurem Polskiego Towarzystwa Chemicznego:

Polskie Towarzystwo Chemiczne

adres: ul. Freta 16, 00-227 Warszawa

mail: biuro@ptchem.pl

tel.: (22) 831 13 04

Jaką kwotę muszę uiścić w przypadku opłaty za konferencję ze środków prywatnych?

W przypadku opłaty pochodzącej ze środków prywatnych do opłaty konferencyjnej należy doliczyć podatek VAT (w wysokości 23%). W takim wypadku opłaty konferencyjne wynoszą odpowiednio:

  • W przypadku Zjazdu Zimowego: Uczestnicy zrzeszeni w PTChem 61,50 zł, Uczestnicy niezrzeszeni w PTChem 86,10 zł.
  • W przypadku Zjazdu Wiosennego: Uczestnicy zrzeszeni w PTChem 676,50 zł, Uczestnicy niezrzeszeni w PTChem 799,50 zł
Co zrobić, jeśli wykonuję opłatę ze środków prywatnych, jednakże później rozliczam opłatę konferencyjną z uczelnią?

O tym fakcie należy nas poinformować mailowo, przesyłając na adres ssptchem.zjazdy@gmail.com skan podpisanego przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań na rzecz danej instytucji oświadczenia o zwolnieniu z podatku VAT. Oryginał oświadczenia prosimy następnie przesłać pocztą tradycyjną na adres Polskiego Towarzystwo Chemicznego.

Jakie dokumenty należy przesłać po dokonaniu opłaty?

Potwierdzenie przelewu oraz w przypadku finansowania konferencji w co najmniej 70% ze środków publicznych skan podpisanego przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań na rzecz danej instytucji oświadczenia o zwolnieniu z podatku VAT. Oświadczenie dotyczące zbliżającego się zjazdu będzie udostępniane na stronie internetowej zjazdu. Oryginał oświadczenia prosimy następnie przesłać pocztą tradycyjną na adres Polskiego Towarzystwo Chemicznego. Skan oświadczenia należy też przesłać na adres mailowy: ssptchem.zjazdy@gmail.com.

W jakich przypadkach możliwe jest wydłużenie czasu na dokonanie płatności?

W kwestii wydłużenia czasu na dokonanie płatności należy kontaktować się mailowo pod adresem mailowym ssptchem.zjazdy@gmail.com. Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo do niewyrażenia zgody na wydłużenie czasu na dokonanie płatności.

Czy w przypadku rezygnacji z konferencji możliwy jest zwrot dokonanej płatności?

Nie.

Czy w przypadku osiągnięcia limitu uczestników możliwe jest zapisanie się na konferencję?

Tak, ale tylko na listę rezerwową i o ile rejestracja nie zakończyła się.

Ile mam czasu na dokonanie płatności?

Dwa tygodnie od dnia otrzymania e-maila potwierdzającego przyjęcie rejestracji.

Ile mam czasu na przesłanie abstraktu?

Zgodnie z informacją na stronie internetowej zjazdu https://ssptchemzjazdy.ptchem.pl.

Członkostwo PTChem
Gdzie mogę uzyskać informację o składkach członkowskich PTChem?

Informacje dotyczące składek członkowskich PTChem posiada Sekretarz Oddziału PTChem, do którego jest się zapisanym lub biuro Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Ponadto, informacje na ten temat znjadują się na stronie www.ptchem.pl oraz www.ssptchem.pl.

Gdzie mogę uzyskać informacje o numerze mojej karty członkowskiej?

Informacje dotyczące numeru karty członkowskiej posiada Sekretarz Oddziału PTChem, do którego jest się zapisanym oraz biuro Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

W jaki sposób mogę zapisać się w poczet członków PTChem?

Informacje na temat dostępnę są pod linkiem. Należy pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na tutaj. Pamiętaj, że musisz zdobyć podpisy trzech członków wprowadzających. O decyzji przyjęcia zostaniesz poinformowany drogą pocztową. Po przyjęciu w poczet członków PTChem pamiętaj o składkach członkowskich.

Czy bez decyzji o przyjęciu w poczet członków PTChem mogę uiścić niższą opłatę konferencyjną?

Nie. Tylko członkowie PTChem, którzy zostali przyjęci w poczet członków PTChem oraz regularnie opłacają członkostwo mogą skorzystać z obniżonej opłaty konferencyjnej.

Czy w przypadku braku numeru karty członkowskiej PTChem mogę wnieść niższą opłatę konferencyjną?

Nie. Podanie numeru karty jest konieczne do zweryfikowania członkostwa w PTChem.

Abstrakty
Gdzie mogę znaleźć wzór abstraktu?

Plik z szablonem do wypełnienia znajduje się na stronie https://ssptchemzjazdy.ptchem.pl w zakładce „Informacje organizacyjne/Abstrkaty.

Organizacja zjazdów
Jakie są przewidziane formy uczestnictwa podczas ZZ/ZW SSPTChem?

Podczas Zjazdu Zimowego SSPTChem możliwe jest zarejestrowanie się na konferencję jako uczestnik bierny (nieprezentujący) lub czynny (prezentujący). Możliwe jest jednak przedstawienie tylko komunikatu w formie plakatu. Tylko laureaci zwycięskich posterów ze Zjazdu Wiosennego poprzedzającego Zjazd Zimowy SSPTChem lub wyłonieni w drodze konkursu rozstrzygniętego przez Komitet Naukowy zarejestrowani uczestnicy, którzy opłacili uczestnictwo mogą wygłosić komunikat ustny.

Podczas Zjazdu Wiosennego SSPTChem możliwe jest zarejestrowanie się na konferencję jako uczestnik bierny (nieprezentujący) oraz czynny (prezentujący). Możliwe jest przedstawienie zarówno komunikatu ustnego lub posterowego. W przypadku zbyt dużej ilości zgłoszeń komunikatów ustnych, Komitet Naukowy zastrzega możliwość zmiany formy wystąpienia z ustnej na posterową.

Pozostałe
Kiedy wydawana jest monografia SSPTChem?

Monografia SSPTChem wydawana jest rokrocznie, na przełomie października-grudnia.

Czy w przypadku osobistego nieuczestniczenia w konferencji możliwe jest otrzymanie zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo?

Nie.

Czy w przypadku wystąpienia w formie plakatu muszę być obecny podczas sesji?

Tak. W przypadku nieobecności nie zostanie wydany certyfikat uczestnictwa w Zjeździe.

Czy dopuszczalne są inne rozmiary plakatu niż wskazane w informacjach o zjeździe?

Nie.

Gdzie znajdę pliki graficzne konferencji (celem umieszczenia na posterze/w prezentacji)?

Materiały są dostępne na stronie internetowej zjazdu.

Czy w przypadku zgubienia formularza delegacji, mogę uzyskać podobny podczas rejestracji?

Nie, należy mieć swój druk delegacji.

Czy są dostępne elektroniczne wersje książki abstraktów ze Zjazdu?

Tak. Książki abstraktów w wersji elektronicznej dostępne są na stronie internetowej ssptchem.pl w zakładce „Zjazdy”.

Czy są dostępne elektroniczne wersje monografii "Kwadrans dla Chemii"?

Tak. Monografie w wersji elektronicznej dostępne są na stronie internetowej ssptchem.pl w zakładce „Kwadrans dla Chemii”. 

Czy jest możliwe dostosowanie specjalnej diety żywieniowej podczas Zjazdów?

Niestety nie. Podczas Zjazdu do wyboru są dania wegetariańskie, wegańskie oraz mięsne.

Gdzie mogę znaleźć tytuł wystąpienia który wpisałem do formularza?

Tytuł wystąpienia można znaleźć w meilu potwierdzającym rejestrację (po jego otrzymaniu).