(+48) 22 831 13 04 smptchem@gmail.com

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Rejestracja oraz opłaty
Z kim i w jaki sposób mogę skontaktować się w sprawie otrzymania faktury za udział w konferencji?

W kwestii faktur należy kontaktować się z biurem Polskiego Towarzystwa Chemicznego (mailowo: biuro@ptchem.pl lub telefonicznie: (22) 831 13 04

Jaką kwotę muszę uiścić w przypadku opłaty za konferencję ze środków prywatnych?

W przypadku opłaty pochodzącej ze środków prywatnych do opłaty konferencyjnej należy doliczyć podatek VAT (w wysokości 23%).

Przykładowo:
Jeżeli opłata konferencyjna wynosi 50zł uczestnik płaci 61,50 zł

Co zrobić, jeśli wykonuję opłatę ze środków prywatnych, jednakże później rozliczam opłatę konferencyjną z uczelnią?

O tym fakcie należy nas poinformować mailowo, przesyłając na adres smptchem.zjazdy@gmail.com skan podpisanego przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań na rzecz danej instytucji oświadczenia (link) o zwolnieniu z podatku VAT. Oryginał oświadczenia prosimy następnie przesłać pocztą tradycyjną na adres Polskiego Towarzystwo Chemicznego. Co więcej, w przypadku chęci uzyskania faktury VAT za taką płatność, należy w ciągu 7 dni, skontaktować się z biurem PTChem

Jakie dokumenty należy przesłać po dokonaniu opłaty?

Potwierdzenie przelewu oraz w przypadku finansowania konferencji w co najmniej 70% ze środków publicznych skan podpisanego przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań na rzecz danej instytucji oświadczenia o zwolnieniu z podatku VAT. Oświadczenie dotyczące zbliżającego się zjazdu będzie udostępniane na stronie internetowej zjazdu. Oryginał oświadczenia prosimy następnie przesłać pocztą tradycyjną na adres Polskiego Towarzystwo Chemicznego. Skan oświadczenia (link) należy też przesłać na adres mailowy: smptchem.zjazdy@gmail.com.

W jakich przypadkach możliwe jest wydłużenie czasu na dokonanie płatności?

W kwestii wydłużenia czasu na dokonanie płatności należy kontaktować się mailowo pod adresem mailowym smptchem.zjazdy@gmail.com. Organizator zastrzega sobie prawo do niewyrażenia zgody na wydłużenie czasu na dokonanie płatności.

Czy w przypadku rezygnacji z konferencji możliwy jest zwrot dokonanej płatności?

Nie.

Czy w przypadku osiągnięcia limitu uczestników możliwe jest zapisanie się na konferencję?

Tak, ale tylko na listę rezerwową i o ile rejestracja nie zakończyła się.

Ile mam czasu na dokonanie płatności?

Dwa tygodnie od dnia otrzymania e-maila potwierdzającego przyjęcie rejestracji.

Ile mam czasu na przesłanie abstraktu?

Zgodnie z informacją na stronie internetowej Zjazdów: www.zjazdy.smptchem.pl.

Członkostwo PTChem
Gdzie mogę uzyskać informację o składkach członkowskich PTChem?

Informacje dotyczące składek członkowskich PTChem posiada Sekretarz Oddziału PTChem, do którego jest się zapisanym lub biuro Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Ponadto, informacje na ten temat znjadują się na stronie www.ptchem.pl oraz www.smptchem.pl.

Gdzie mogę uzyskać informacje o numerze mojej karty członkowskiej?

Informacje dotyczące numeru karty członkowskiej posiada Sekretarz Oddziału PTChem, do którego jest się zapisanym oraz biuro Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

W jaki sposób mogę zapisać się w poczet członków PTChem?

Informacje na temat dostępnę są pod linkiem. Należy pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na tutaj. Pamiętaj, że musisz zdobyć podpisy trzech członków wprowadzających. O decyzji przyjęcia zostaniesz poinformowany drogą pocztową. Po przyjęciu w poczet członków PTChem pamiętaj o składkach członkowskich.

Czy bez decyzji o przyjęciu w poczet członków PTChem mogę uiścić niższą opłatę konferencyjną?

Nie. Tylko członkowie PTChem, którzy zostali przyjęci w poczet członków PTChem oraz regularnie opłacają członkostwo mogą skorzystać z obniżonej opłaty konferencyjnej.

Czy w przypadku braku numeru karty członkowskiej PTChem mogę wnieść niższą opłatę konferencyjną?

Nie. Podanie numeru karty jest konieczne do zweryfikowania członkostwa w PTChem.

Abstrakty
Gdzie mogę znaleźć wzór abstraktu?

Plik z szablonem do wypełnienia znajduje się na stronie zjazdy.smptchem.pl w zakładce „Informacje organizacyjne/Abstrkaty.

Organizacja zjazdów
Jakie są przewidziane formy uczestnictwa podczas Zjazdów Sekcji?

Podczas Zjazdu Zimowego SMPTChem możliwe jest zarejestrowanie się na konferencję jako uczestnik czynny (prezentujący) lub uczestnik bierny (nieprezentujący). Możliwe jest jednak przedstawienie tylko komunikatu w formie plakatu. Tylko laureaci zwycięskich posterów ze Zjazdu Wiosennego/Letniego poprzedzającego Zjazd Zimowy lub wyłonieni w drodze konkursu rozstrzygniętego przez Komitet Naukowy mogą wygłosić komunikat ustny.

Podczas Zjazdu Wiosennego/Letniego SMPTChem możliwe jest zarejestrowanie się na konferencję jako uczestnik czynny (prezentujący) lub uczestnik bierny (nieprezentujący). Możliwe jest przedstawienie zarówno komunikatu ustnego lub posterowego. W przypadku zbyt dużej ilości zgłoszeń komunikatów ustnych, Komitet Naukowy zastrzega możliwość zmiany formy wystąpienia z ustnej na posterową.

Pozostałe
Czy w przypadku osobistego nieuczestniczenia w konferencji możliwe jest otrzymanie zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo?

Nie.

Czy w przypadku wystąpienia w formie plakatu muszę być obecny podczas sesji?

Tak. W przypadku nieobecności nie zostanie wydany certyfikat uczestnictwa w Zjeździe.

Czy dopuszczalne są inne rozmiary plakatu niż wskazane w informacjach o zjeździe?

Nie.

Gdzie znajdę pliki graficzne konferencji (celem umieszczenia na posterze/w prezentacji)?

Materiały są dostępne na stronie internetowej Zjazdów: www.zjazdy.smptchem.pl

Czy w przypadku zgubienia formularza delegacji, mogę uzyskać podobny podczas rejestracji?

Nie, należy mieć swój druk delegacji.

Czy są dostępne elektroniczne wersje książki abstraktów ze Zjazdu?

Tak. Książki abstraktów w wersji elektronicznej dostępne są w zakładce „Nasze konferencje”.

Czy są dostępne elektroniczne wersje monografii "Kwadrans dla Chemii"?

Tak. Monografie w wersji elektronicznej dostępne są w zakładce „Kwadrans dla Chemii”.

Czy jest możliwe dostosowanie specjalnej diety żywieniowej podczas Zjazdów?

Zależy to od warunków ustalanych przez hotel lub firmę caterignową. Informacje na ten temat będą przekazywane podczas rejestracji na Zjazd.

Gdzie mogę znaleźć tytuł wystąpienia który wpisałem do formularza?

Tytuł wystąpienia można znaleźć w meilu potwierdzającym rejestrację (po jego otrzymaniu).