Badania ankietowe są szczególnie ważne w kwestiach dot. „science policy”. Dzisiaj zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w ankiecie, udostępionej przez Polskie Towarzystwo Chemiczne. Ankieta dotyczy wizji oraz rozwoju jednego z najważniejszych czasopism – ChemistryViews.

Ankieta dostępna jest tutaj.