W dniach 14 – 18 września 2014 roku w Częstochowie odbył się 57 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. W tym roku, po raz pierwszy w historii spotkań PTChem, Zjazd zorganizowany został wspólnie przez dwa Oddziały PTChem: Częstochowski i Łódzki, a jednostkami naukowymi zaangażowanymi w zorganizowanie 57 Zjazdu PTChem i SITPTChem były: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Uniwersytet Łódzki, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi, przy współudziale Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. 


W trakcie tegorocznego Zjazdu PTChem i SITPTChem również Sekcja Studencka PTChem aktywnie uczestniczyła w pracach organizacyjnych. Podczas konferencji, w ramach Forum Młodych, zorganizowała warsztaty nt. efektywnej prezentacji wyników badań naukowych, które poprowadził Opiekun SSPTChem – dr hab. Jacek Lipok, prof. UO oraz Spotkanie Towarzyskie. 

 

Zobacz zdjęcia ze Spotkania Towarzyskiego, które odbyło się podczas 57 Zjazdu PTChem i SITPChem w Częstochowie. 

 

Więcej informacji o 57 Zjeździe PTChem i SITPTChem na stronie http://ptchem2014.czest.pl