(+48) 22 831 13 04 smptchem@gmail.com

62. Zjazd Naukowy PTChem

mar 23, 2019 | Archiwum

62. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego odbywa się w roku jubileuszu 100-lecia istnienia naszego Towarzystwa. Spotkamy się więc na terenie Politechniki Warszawskiej, w miejscu podpisania aktu założycielskiego. Ideą głównego organizatora, Oddziału Warszawskiego PTChem, jest aby organizacja tak uroczystego dla naszego środowiska wydarzenia była wynikiem współpracy przedstawicieli licznych warszawskich instytucji akademickich i badawczych zajmujących się chemią. Program Zjazdu współtworzy zespół przewodniczących sesji plenarnych i 18 sekcji tematycznych, wybranych z grona najlepszych polskich specjalistów różnych dziedzin chemii. Uzyskaliśmy potwierdzenie udziału naukowców z zagranicy, w tym laureatów nagrody Nobla z chemii. Zjazdowi towarzyszyć będą wydarzenia satelitarne o zasięgu międzynarodowym i krajowym.

Po więcej informacji zapraszamy tutaj: https://zjazdptchem2019.ch.pw.edu.pl