(+48) 22 831 13 04 smptchem@gmail.com

Nie żyje prof. Jacek Namieśnik

kwi 15, 2019 | Archiwum

Prof. Jacek Namieśnik był wybitnym specjalistą z zakresu chemii analitycznej i chemii środowiska, jednym z najaktywniejszych naukowców na wszystkich polach działalności: naukowej, dydaktycznej i kształcenia kadry oraz organizacyjnej. Jest współautorem ponad 800 prac opublikowanych w czasopismach z listy JCR, a jego prace były cytowane ponad 12 000 razy. Wypromował 66 doktorów. Był cenionym i znakomitym wykładowcą, a także pomysłodawcą i organizatorem kierunków studiów: Environmental Protection and Management oraz Technologie Ochrony Środowiska.

W latach 1990–1996 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej, a w latach 1996–2002 i ponownie 2005–2012 dziekana tego wydziału. Od 1995 roku był też kierownikiem Katedry Chemii Analitycznej, która uzyskała status Centrum Doskonałości (Centrum Doskonałości Analityki i Monitoringu Środowiskowego). W 2016 został wybrany na rektora Politechniki Gdańskiej w kadencji 2016–2020.

Był wielokrotnie nagradzany: w 2008 roku otrzymał Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia w zakresie inżynierii środowiska, w 2009 roku został laureatem konkursu MISTRZ Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Był dwukrotnym laureatem Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – w 2012 roku otrzymał nagrodę za osiągnięcia w kształceniu kadr, a w 2015 roku nagrodę za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie działalności na rzecz rozwoju społeczeństwa. Został dwukrotnie doktorem honoris causa – w 2015 roku dwie uczelnie nadały mu ten tytuł: Gdański Uniwersytet Medyczny i Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie. Był profesorem honorowym Uniwersytetu w Bukareszcie. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim OOP (1998) i Krzyżem Oficerskim OOP (2005).

W 2007 roku otrzymał od Polskiego Towarzystwa Chemicznego medal Wiktora Kemuli za wybitne osiągnięcia w zakresie chemii analitycznej, zaś w 2012 – medal Jędrzeja Śniadeckiego – najważniejsze wyróżnienie, jakie może otrzymać polski chemik.

Rodzinie, współpracownikom i wychowankom, dla których był mistrzem i opiekunem, składamy wyrazy współczucia.