(+48) 22 831 13 04 smptchem@gmail.com

Czym zajmuje się Sekcja ?

lis 1, 2012 | Archiwum

Priorytety działalności Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego to promocja polskiej nauki na forum krajowym i międzynarodowym, wspieranie działalności naukowo-dydaktycznej oraz promocja kariery w nauce i przemyśle.

Nasza  aktywność opiera się zarówno na działaniach własnych jak i na współpracy z firmami czy przedsiębiorstwami w zakresie szeroko pojętych nauk chemicznych. 

Stwarzamy okazję do większej konsolidacji środowiska studenckiego, nawiązania kontaktów,  wymiany doświadczeń naukowych z dziedziny chemii oraz pokrewnych nauk przyrodniczych.

Zapoznajemy przyszłych chemików zarówno z rynkiem pracy jak i z perspektywami rozwoju w zawodach chemicznych i okołochemicznych w naszym kraju. Rozwijamy sieci ogólnopolskiej współpracy naukowej, poprzez kojarzenie osób o podobnych zainteresowaniach.