(+48) 22 831 13 04 smptchem@gmail.com

Podsumowanie e-Zjazdu Wiosennego SSPTChem 2021

cze 22, 2021 | Archiwum, Podsumowania Zjazdów, Poprzednie Zjazdy

W dniach 27-29 maja 2021 roku odbył się e-Zjazd Wiosenny Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego. W Konferencji wzięło udział 112 uczestników, z licznych ośrodków akademickich w Polsce. Przedstawiono 77 komunikatów z badań własnych, 24 posterów z badań własnych oraz 11 posterów popularnonaukowe.
 
Podczas e-Zjazdu Wiosennego SSPTChem mieliśmy okazję wysłuchać 6 wykładów zaproszonych gości:
  • Dr hab. Rafał Latajka, prof. PWr (Politechnika Wrocławska)
   ,,Badania korelacji struktury i anktywności czyli o związku chemii teoretycznej z eksperymentem”
  • Dr Justyna Piechocka (Uniwersytet Łódzki)
   ,,Zastosowanie chromatografii w analityce śliny w kontekście oznaczania wybranych związków siarki”
  • Dr hab. Zbigniew Rogulski (Uniwersytet Warszawski)
   ,,Promieniowanie jonizujące na pograniczu nauk”
  • Dr inż. Szymon Kowalski (Gdański Uniwersytet Medyczny)
   ,,Potencjał terapeutyczny syntetycznych kompleksów wanadu w terapii nowotworu trzustki”
  • Prof. dr hab. Izabela Nowak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
   ,,Perspektywy pracy dla chemika”
  • Mjr dr Magdalena Śniadecka (Zarząd Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia)
   ,,Grupa Zadaniowa Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia – wielozadaniowa zdolność obronna Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego”
 
W skład Komitetu Naukowego weszli:
  • Prof. dr hab. Izabela Nowak (Prezes PTChem) – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Prof. dr hab. inż. Maciej Jarosz – Politechnika Warszawska
  • Prof. dr hab. Jacek Lipok – Uniwersytet Opolski
  • Prof. dr hab. Artur Michalak – Uniwersytet Jagielloński
  • Prof. dr hab. Robert Pietrzak – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Prof. dr hab. Janusz Ryczkowski – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
  • Prof. dr hab. Zbigniew Galus – Uniwersytet Warszawski
  • Dr hab. Szymon Bocian – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Dr hab. Dagmara Jacewicz – Uniwersytet Gdański
  • Dr hab. Rafał Latajka – Politechnika Wrocławska
  • Dr hab. Zbigniew Rogulski – Uniwersytet Warszawski
Podczas tegorocznego e-Zjazdu Wiosennego wyłoniliśmy autorów najlepszych prezentacji ustnych. Nagrody otrzymali:
  • Marta Czaplicka (Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk) za wygłoszenie prezentacji pt.:
   „Salivary glands analyzed by Raman spectroscopy and surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS): Towards development of the nowel tool for clinic diagnosis”
  • Dominik Korol (Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Warszawski) za wygłoszenie prezentacji pt.: „Nanocząstki polipirolu jako chemosensor do oznaczania estriolu”
  • Piotr Krężel (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu) za wygłoszenie prezentacji pt.:
   „Aktywność fungistatyczna 3-N-butylidenoftalidu wobec drożdży z gatunku Candida albicans”
  • Daria Pietrzyk (Uniwersytet Łódzki) za wygłoszenie prezentacji pt.:
   „Badanie właściwości detekcyjnych tiazynowej pochodnej PLP i Hcy”
  • Magdalena Pilzak (Uniwersytet Jagielloński) za wygłoszenie prezentacji pt.:
   „Kwas tereftalowy jako selektywny sensor rodników hydroksylowych w badaniach nad aktywnością fotokatalizatorów półprzewodnikowych – weryfikacja metody”
  • Grzegorz Stando (Politechnika Śląska) za wygłoszenie prezentacji pt.:
   „Synteza nanokompozytorów poprzez elektroosadzenie miedzi z odpadów przemysłowych na arkuszach z nanomateriałów węglowych”
Dodatkowo, Komitet Naukowy przyznał wyróżnienia za komunikaty ustne. Otrzymali je:
  • Yuliia Diodovets (Uniwersytet Jagielloński) za wygłoszenie prezentacji pt.
   ,,Badanie procesu degradacji nylonu 6 metodami kwantowo-chemicznymi”
  • Adam Kabański (Politechnika Wrocławska) za wygłoszenie prezentacji pt.
   ,,Synteza oraz perspektywy implementacji tryboluminescencyjnego związku kompleksowego [Cu(NSC)(Py)2(PPh3)]”
  • Andrzej J. Kałka (Uniwersytet Jagielloński) za wygłoszenie prezentacji pt.
   ,,Matrix Ewolucje, czyli o zaletach zastosowania analizy faktorowej w chemii”
  • Martyna Malinowska (Uniwersytet Łódzki) za wygłoszenie prezentacji pt.
   ,,Poskromić nieposkromione – słów kilka o stereokontorlowanej syntezie Zasad Betti’ego”
Nagrodę za poster z badań własnych otrzymała Magdalena Gwóźdź (Politechnika Śląska, ,,Sole kwasu fitowego – charakterystyka, właściwości i zastosowanie w syntezie materiałów węglowych”), a za poster popularnonakowy – Krzysztof Matuszek (Politechnika Łódzka ,,Miękka robotyka, czyli jak chemia może zastępować elektronikę”).
 
 
Patronat Honorowy nad Zjazdem objęło Polskie Towarzystwo Chemiczne.
 
Ponadto patronat objęli:
  • Dr hab. Beata Grobelna, prof. UG
   Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego,
  • Prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik
   Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej,
  • Prof. dr hab. Wojciech Kamysz
   Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,
  • Prof. dr hab. Joanna Karpińska
   Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu w Białymstoku,
  • Prof. dr hab. Maciej Kubicki, Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza,
  • Dr hab. inż. Ewa Kaczorek, prof. PP
   Dziekan Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej,
  • Prof. dr hab. Andrzej Kudelski
   Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego,
  • Prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek
   Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej,
  • Dr hab. Joanna Kolmas
   Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
  • Dr hab. Sławomir Berski, prof. UWr
   Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego,
  • Prof. dr hab. Piotr Młynarz
   Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej,
  • Prof. dr hab. inż. Rafał Rakoczy
   Dziekan Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie,
  • Prof. dr hab. Sławomira Skrzypek
   Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego
  • Prof. dr hab. inż. Małogorzata Iwona Szynkowska-Jóźwik
   Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej,
  • Dr hab. Anna Kilanowicz-Sapota, prof. UMŁ
   Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
  • Prof. dr hab. Wojciech Macyk
   Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
Partnerami Zjazdu byli:
 • ABL&E JASCO Polska
 • Kronospan
 • Hydrolab
 • Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro
 • SHIM-POL A.M. Borzymowski
 • Ziaja Polska