21-25 IX 2015

58. Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego, "Forum Młodych", Gdańsk