(+48) 22 831 13 04 smptchem@gmail.com

Podsumowanie I Ogólnopolskiej Konferencji Online SSPTChem

lis 3, 2020 | Archiwum, Podsumowania Zjazdów, Poprzednie Zjazdy

W dniach 10-12 września 2020 roku odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Online Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego. W Konferencji wzięło udział 75 uczestników, z licznych ośrodków akademickich w Polsce. Przedstawiono 34 komunikaty z badań własnych, 4 komunikaty popularnonaukowe, 19 posterów z badań własnych oraz 18 posterów popularnonaukowych.

Podczas I Ogólnopolskiej Konferencji Online SSPTChem mieliśmy okazję wysłuchać 6 wykładów zaproszonych gości:

Prof. Krzysztof Matyjaszewski  (Carnegie Mellon University)

,,Macromolecular engineering by timing free radicals”

Prof. Maciej Goniewicz  (Roswell Park Comprehensive Cancer Center)

„Nie tylko nikotyna, czyli chemia elektronicznych papierosów”

Prof. Jacek Młynarski  (Instytut Chemii Organicznej PAN)

 „Stereokontorlowanie syntezy leków i związków naturalnych zawierających cukry”,

Dr Jacek Kolanowski  (Instytut Chemii Bioorganicznej PAN)

 „Dual-analyte responsive probes for studying biochemical analytes: application in drug discovery and fluorescent nanoscopy”,

Dr Joanna Drzeżdżon  (Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego)

 „Postmetalocenowe katalizatory polimeryzacji olefin”,

Dr Maciej Zaranek  (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

 „Reakcje sililowania w obecności trialkiloborowodorków litowców”,

W skład Komitetu Naukowego weszli:

Prof. dr hab. Izabela Nowak – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Maciej Goniewicz – Roswell Park Comprehensive Cancer Center

Prof. dr hab. inż. Maciej Jarosz – Politechnika Warszawska

Prof. dr hab. Jacek Lipok – Uniwersytet Opolski

Prof. dr hab. Krzysztof Matyjaszewski –Carnegie Mellon University

Prof. dr hab. Artur Michalak – Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. Jacek Młynarski – Instytut Chemii Organicznej PAN

Prof. dr hab. Robert Pietrzak – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Janusz Ryczkowski – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Dr hab. Szymon Bocian – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr hab. Dagmara Jacewicz – Uniwersytet Gdański

Dr hab. Rafał Latajka – Politechnika Wrocławska

Patronat Honorowy nad Zjazdem objęli: Polskie Towarzystwo Chemiczne.

Ponadto patronat objęli: Dziekan Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej dr hab. inż. Krzysztof Alejski, prof. PP, Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego prof. dr hab. Andrzej Kudelski, Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. Wiesław Wieczorek, Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. n. farm. Piotr Wroczyński, Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego prof. dr hab. Sławomira Skrzypek, Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej prof. dr hab. inż. Małgorzata Iwona Szynkowska, Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi prof. dr hab. n. farm. Daria Orszulak-Michala, Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Krzysztof Walczak, Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. Piotr Kuśtrowski, Dyrektor Instytutu Farmakologii Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. Władysław Lasoń, Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Mariusz Makowski, Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik, Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach dr hab. Wiesława Barszczewska, prof. UPH oraz Dziekan Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technicznego prof. dr hab. inż. Rafał Rakoczy.