(+48) 22 831 13 04 smptchem@gmail.com

W dniach 3-7 maja 2023 roku w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach odbył się Zjazd Wiosenny Sekcji Młodych Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

W Konferencji brało udział 83 uczestników, reprezentujących łącznie 16 ośrodków akademickich, którzy przedstawili 26 komunikatów ustnych z badań własnych oraz 48 posterów z badań własnych i 9 posterów popularnonaukowych.

Podczas Zjazdu Wiosennego SMPTChem mieliśmy okazję wysłuchać 8 wykładów zaproszonych gości:

 • Prof. Barbara Gawdzik (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Związki makro- i heterocykliczne – synteza, modyfikacje strukturalne i właściwości biologiczne”

 • Prof. Tomasz Pospieszny (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Maria Skłodowska-Curie i odkrycie polonu i radu

 • Prof. Paweł Rodziewicz (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Woda – wielkie tajemnice małej cząsteczki

 • Dr Dawid Frąckowiak (Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii UAM)

Express Yourself! – perspektywy rozwoju chemika w zakresie umiejętności twardych i miękkich”

 • Dr Magdalena Zdrowowicz-Żamojć (Uniwersytet Gdański)

Modyfikowane nukleozydy jako radiosensybilizatory uszkodzeń DNA

 • Dr Maciej Cieślak (Kancelaria Rzeczników Patentowych – „POLSERVICE”)

Prawa patentowe i ochrona prawna wynalazków z dziedziny chemii, farmacji i biotechnologii

 • Dr Jakub Jończyk (Sano – Centrum Zindywidualizowanej Medycyny Obliczeniowej)

Wykorzystanie Technik obliczeniowych w analizie i projektowaniu białek: Potencjalne zastosowanie w medycynie, przemyśle farmaceutycznym i biotechnologii

 • Mgr Nikola Fajkis-Zajączkowska, mgr Alan Zajączkowski (Uniwersytet Jagielloński, Akademia Leona Koźmińskiego)

Optymalizacja procesu syntezy przy wykorzystaniu metod zarządzania projektami

W skład Komitetu Naukowego weszli: 

 • Prof. Izabela Nowak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – Prezes PTChem
 • Prof. Zbigniew Galus (Uniwersytet Warszawski) – Prezes Honorowy PTChem
 • Prof. Robert Pietrzak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Prof. Artur Michalak (Uniwersytet Jagielloński)
 • Prof. Dagmara Jacewicz (Uniwersytet Gdański)
 • Prof. Agnieszka Nosal-Wiercińska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
 • Prof. Paweł Rodziewicz (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
 • Prof. Rafał Latajka (Politechnika Wrocławska)
 • Prof. Jacek Lipok (Uniwersytet Opolski)
 • Prof. Janusz Zachara (Politechnika Warszawska)
 • Prof. Tomasz Pospieszny (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Prof. Barbara Gawdzik (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
 • Dr Magdalena Zdrowowicz-Żamojć (Uniwersytet Gdański)
 • Dr Dawid Frąckowiak (Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii UAM)
 • Dr Maciej Cieślak (Kancelaria Rzeczników Patentowych – „POLSERVICE”)
 • Dr Jakub Jończyk (Sano – Centrum Zindywidualizowanej Medycyny Obliczeniowej)

 

Podczas tegorocznego Zjazdu Zimowego wyłoniliśmy również autorów najlepszych wystąpień.

Komitet Naukowy przyznał nagrody następującym uczestnikom:

Za najlepszy komunikat ustny z badań własnych:

 • Studia I stopnia:

Jana Brezina – „Oddziaływania ligandów z ugrupowaniem triazolowym z tetrapleksem o sekwencji ludzkiego protoonkogenu C-MYC

 • Studia II stopnia:

Yuliia Didovets – ‘Analysis of Two-Segmented Polyurethane Physicochemical Properties by Means of Quantum Chemical Calculations

 • Studia III stopnia:

Wiktor Poper – „N-tlenki imidazolu w syntezie związków bioaktywnych

 

Za najlepszy plakat z badań własnych:

 • Studia I stopnia:

Natalia Siodłak Waloryzacja odpadów przemysłu spożywczego/browarniczego w kierunku otrzymania funkcjonalnych materiałów węglowych

 • Studia II stopnia:

Anna Karpińska – „Badanie procesu migracji nanocząstek tlenku cynku z produktów medycznych techniką spektrometrii mas z plazmą indukcyjnie sprzężoną pracującą w trybie pojedynczej cząstki (SP-ICP-MS)

 • Studia III stopnia:

Lena Marciniak – „Synteza pochodnych aldehydu salicylowego jako luminescencyjnych materiałów dla elektroniki organicznej

 

Przyznano również nagrody publiczności, które otrzymali:

 • Za najlepszy komunikat z badań własnych:

Masza Góralczyk – ‘Intermolecular Interactions in Aqueous Solutions of 2-aminopyridine

 • Za najlepszy plakat z badań własnych:

Julia Grzonka – „Obróbka wykończeniowa stopów aluminium z wykorzystaniem zjawiska iskrzenia miękkiego podczas plazmowego utleniania elektrolitycznego

 • Za najlepszy plakat popularnonaukowy:

Krzysztof Łucki – „Chemia w wierzeniach – czyli o środkach psychotropowych wykorzystywanych w kultach religijnych słów kilka

 

Dodatkowo, nagrodę specjalną, ufundowaną przez EYCN za najlepszy komunikat zaprezentowany podczas Zjazdu otrzymała Masza Góralczyk.

 

Patronat Honorowy nad Zjazdem objęli:

 • Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski
 • Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz

 

Patronat Medialny nad Zjazdem objęło:

 • Radio Kielce

 

Ponadto patronat nad Zjazdem objęli:

 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
 • Wydział Farmaceutyczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Wydział Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wydział Farmaceutyczny Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Komisja Rozwoju i Promocji Osiągnięć Młodych Naukowców Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie
 • Instytut Nauk Chemicznych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Instytut Nauk Chemicznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
 • Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
 • Instytut Chemii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Wydział Chemii Uniwersytetu Łódzkiego
 • Wydział Chemii Uniwersytetu w Białymstoku
 • Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
 • Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej
 • Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 • Wydział Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej
 • Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 • Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
 • Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Przyrodniczego
 • Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Wydział Chemii Uniwersytetu Opolskiego
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej
 • Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

 

Sponsorami Zjazdu Zimowego zostali:

 • SPONSOR PLATYNOWY

Hydrolab

 

 • SPONSOR DIAMENTOWY

Shim-Pol A.M. Borzymowski

Synthos

 

 • SPONSOR ZŁOTY

ABL&E-Jasco Polska

Chemistry Europe

IKA Poland

Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro

Wydawnictwo naukowe PWN

Dziękujemy uczestnikom za przybycie na Zjazd Wiosenny SMPTChem 2023 w Chęcinach i do zobaczenia na Zjeździe Zimowym 2023!