W imieniu Koła Naukowego Studentów Fizyki, działającego przy Instytucie Fizyki Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie,oraz Koła Naukowego „Alkahest”, działającego na Wydziale Chemii UMCS, mamy przyjemność zaprosić was na II Ogólnopolską Studencką Konferencję pt:

„Nowoczesne Metody Doświadczalne Fizyki i Chemii”.

Po szczegółowe informacje dotyczące konferencji zapraszamy na stronę www.fizyka.umcs.lublin.pl/nmd