(+48) 22 831 13 04 smptchem@gmail.com

Kwestionariusz dotyczący zatrudnienia chemików należących do EuChemS

mar 12, 2020 | Archiwum

Zapraszamy do wypełnienia trzeciego Kwestionariusza dotyczącego zatrudnienia chemików należących do Europejskiego Towarzystwa Chemicznego (EuChemS) przygotowanego wraz z 2020 Comprehensive Salary and Employment Survey of the American Chemical Society (ACS). Wypełnienie formularza powinno zająć od 15 do 20 minut.

Przedmiotem niniejszego badania jest aktualny stan edukacji i sytuacji zawodowej chemików i inżynierów chemików w całej Europie. Zrozumienie potrzeb rynku pracy, wyzwań i możliwości stojących przed chemikami oraz tego, co skłania ludzi do podejmowania nauki i pracy w poszczególnych dziedzinach będzie nieocenione dla lepszego zrozumienia obecnej sytuacji. Z drugiej strony umożliwi to osobom bezpośrednio zainteresowanym, a także uczelniom, instytucjom, przedsiębiorstwom i decydentom podjęcie ukierunkowanych działań na rzecz ułatwienia lub ulepszenia niektórych rozwiązań, a także wzmacniania tych, które dotychczas okazały się skuteczne. Państwa udział w tym badaniu pomoże nakreślić tyleż szeroki, co precyzyjny obraz sytuacji w zakresie zatrudnienia i wynagradzania chemików oraz być może ujawni inne kwestie natury przekrojowej. Wyniki badania zostaną opublikowane w czasopiśmie Chemistry – A European Journal w roku 2021 i zostaną udostępnione wszystkim zainteresowanym.

 

Kwestionariusz dostępny jest tutaj.