(+48) 22 831 13 04 smptchem@gmail.com

Sekcja Młodych Polskiego Towarystwa Chemicznego (SMPTChem) to największa organizacja zrzeszająca studentów oraz doktorantów i młodych naukowców z dziedziny chemii w Polsce. Jej początki sięgają późnych lat 70. co czyni ją również najstarszą organizacją tego typu w Polsce. Do celów Sekcji należą m.in.: integracja środowiska młodych chemików i entuzjastów chemii z całej Polski, rozwijanie sieci współpracy naukowej, poprzez kojarzenie osób o podobnych zainteresowaniach naukowych, czy promocja polskiej nauki oraz Polskiego Towarzystwa Chemicznego na forum ogólnopolskim i międzynarodowym.

Jednym z działań Sekcji jest organizacja konferencji naukowych. Od roku 1994 Sekcja organizuje Zjazdy Wiosenne (dawniej Seminaria Wiosenne) a od 1998 również Zjazdy Zimowe. Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia ogólnochemiczne, jak również te z pogranicza chemii i biologii, medycyny, technologii chemicznej, fizyki oraz nanotechnologii. W konferencji corocznie biorą udział najzdolniejsi studenci, doktoranci, młodzi naukowcy oraz przedstawiciele większości Polskich uczelni wyższych. Jest to również okazja do wspólnego spotkania, podzielenia się wiedzą i dyskusji na temat działań organizacji w przyszłości.

W trakcie konferencji mają również miejsce spotkania z zaproszonymi gośćmi wywodzącymi się ze świata przemysłu – przedstawicielami firm, a także instytucji lub organizacji pożytku publicznego. Konferencja ma także na celu umożliwienie uczesntnikom nawiązania kontaktów naukowych poprzez udział w referatach zaproszonych znanych, polskich chemików. Spotkanie tak licznego grona młodych chemików jest okazją do większej konsolidacji środowiska, nawiązania kontaktów naukowych i do wzajemnych inspiracji.

Przez lata SMPTChem nawiązało współpracę z wieloma firmami chemicznymi w Polsce. Miało też okazję współpracować z takimi wydawnictwami jak Oficyna Edykacyjna Krzysztof Pazdro, PWN, MedPharm czy Elsevier. Od roku 2009 SMPTChem jest też częścią EYCN (European Young Chemists’ Network) – Sekcji EYChemS.

Krótki rys historyczny:

Początki Sekcji Młodych Polskiego Towarzystwa Chemicznego sięgają roku 1977. Sekcja została utworzona na XX Zjeździe Głównym PTChem w Szczecinie (24-27.05.1977 r.). Założycielem i wieloletnim opiekunem Sekcji była prof. dr hab. Janina Janikowa. Podczas stanu wojennego Sekcja Młodych działała jako studenckie forum dyskusyjne. Sekcja Młodych była zalążkiem powstania Sekcji Studenckiej PTChem, która została utworzona w 1983 roku. Jej założycielami byli wcześniej wspomniana prof. Janina Janikowa, a także jej mąż prof. Jerzy Janik. Pierwszą przewodniczącą Sekcji Studenckiej PTChem (1984-1988) została Marzenna R. Dudzińska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), następnie funkcję tą, w latach 1988-1992, pełnił Paweł T. Zagrodzki (Politechnika Krakowska). Następnie, do grudnia 1994 roku przewodniczącą była Agnieszka Markowska (Szkiłądź) (Filia Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku).

Początkowo członkowie Sekcji Studenckiej mogli uczestniczyć w organizowanych co roku Seminarium Wiosennym w siedzibie PTChem przy ulicy Freta 16 w Warszawie oraz na Forum Młodych w ramach Zjazdów Głównych Towarzystwa. Z upływem lat Seminaria Wiosenne przekształciły się w Zjazdy Wiosenne. Tym samym zmienił się charakter organizacyjny konferencji. Zjazdu w odróżnieniu od Seminariów odbywały się w różnych miejscach Polski. Pierwszy taki Zjazd, poza siedzibą PTChem, odbył się na Helu w dniach 11-12.05.1998. Funkcję przewodniczącego w tamtym okresie pełnił Robert Zdanowski (Wojskowa Akademia Techniczna), a skład Zarządu Sekcji wchodzili: Marcin Drąg (Uniwersytet Wrocławski) oraz Kamilla Małek (Uniwersytet Jagielloński). Wspomniany wcześniej Zarząd rozpoczął także spotkania członków Sekcji w ramach Zjazdów Zimowych SSPTChem, które początkowo odbywały się w Warszawie – najpierw w siedzibie PTChem, następnie na Politechnice Warszawskiej. Od roku 2013 Zjazdy Zimowe odbywają się na uczelniach w całej Polsce.