(+48) 22 831 13 04 smptchem@gmail.com

Ogłoszenie Wyborcze

lis 3, 2012 | Archiwum

W dniu 21 kwietnia 2012 r. podczas 29. Wiosennego Zjazdu Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego na stanowisko Przewodniczącego Sekcji Studenckiej PTChem podczas Walnego Zebrania na drodze tajnego głosowania wybrany został inż. Mateusz Synowiecki.

Nowy Przewodniczący Elekt jest absolwentem studiów inżynierskich Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz słuchaczem studiów magisterskich w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

Mateusz Synowiecki rozpocznie pełnienie obowiązków Przewodniczącego Sekcji Studenckiej w dniu powołania go do tej funkcji przez Prezesa Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Planowany termin powołania to druga połowa września 2012 r., po wyborach władz Polskiego Towarzystwa Chemicznego na kadencję 2013-2015 podczas 55 Zjazdu PTChem i SITPChem w Białymstoku, 16-20 września 2012 r.