W dniu 29 stycznia 2022 roku na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbył się Zjazd Zimowy Sekcji Młodych Polskiego Towarzystwa Chemicznego. W Konferencji wzięło udział 90 uczestników, z licznych ośrodków akademickich w Polsce. Przedstawiono 68 posterów z badań własnych oraz 16 posterów popularnonaukowych.

Podczas Zjazdu Zimowego SMPTChem mieliśmy okazję wysłuchać 3 wykładów zaproszonych gości:

 • Prof. Henryk Koroniak (Uniwersytet Adama Mickiewicza)
  „Od analogów dinukleotydów do fluorowanych aminofosfonianów i węglowodanów”
 • Dr Michał Antoszczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
  „Synteza związków nakierowanych na macierzyste komórki nowotworowe jako obiecująca strategia walki z rakiem”
 • Prof. Ewa Kaczorek (Politechnika Poznańska)
  „Biodostępność – kluczowy czynnik w biodegradacji zanieczyszczeń”

W skład Komitetu Naukowego weszli:

 • Prof. Izabela Nowak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – Prezes PTChem
 • Prof. Jacek Lipok (Uniwersytet Opolski)
 • Prof. Ewa Kaczorek (Politechnika Poznańska)
 • Prof. Henryk Koroniak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Prof. Artur Michalak (Uniwersytet Jagielloński)
 • Prof. Agnieszka Nosal-Wiercińska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
 • Prof. Janusz Zachara (Politechnika Warszawska)
 • Prof. Robert Pietrzak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Prof. Zbigniew Galus (Uniwersytet Łódzki)
 • Prof. Rafał Latajka (Politechnika Wrocławska)
 • Dr hab. Paweł Rodziewicz, prof. uczelni (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • Dr hab. Dagmara Jacewicz, prof. uczelni (Uniwersytet Gdański)
 • Dr Michał Antoszczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Podczas tegorocznego Zjazdu Zimowego wyłoniliśmy autorów najlepszych posterów. Nagrody otrzymali:

 • Izabela Karczewska (Politechnika Poznańska) za zaprezentowanie posteru pt.: „Granica faz sód-elektrolit polimerowy z dodatkiem naturalnego krzemianu warstwowego” – badania własne, studia I stopnia (nagroda Komitetu)
 • Paulina Kijewska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) za zaprezentowanie posteru pt.: „Mechanochemia jako alternatywna metoda syntezy pochodnych mocznikowych i tiomocznikowych POSS” – badania własne, studia II stopnia (nagroda Komitetu)
 • Przemysław Siarkiewicz (Politechnika Łódzka) za zaprezentowanie posteru pt.: „Ratiometryczny próbnik boronowy do detekcji reaktywnych form tlenu i azotu” – badania własne, studia III stopnia (nagroda Komitetu)
 • Oktawia Korcz (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu) za wygłoszenie prezentacji pt.: „Perspektywy leczenia zakażeń bakteryjnych w dobie narastającej antybiotykoodporności” – przegląd popularnonaukowy (nagroda publiczności oraz nagroda Komitetu)

Patronat Honorowy nad Zjazdem objęło Polskie Towarzystwo Chemiczne oraz Dziekan Wydziału Chemii UAM Prof. Maciej Kubicki.

Ponadto patronat objęli:

 • Dziekan Wydziału Farmaceutycznego GUMed Prof. Wojciech Kamysz
 • Dziekan Wydziału Chemicznego PG Prof. Agata Kot-Wasik
 • Dziekan Wydziału Chemicznego PŁ Prof. Małgorzata Iwona Szynkowska-Jóźwik
 • Dziekan Wydziału Technologii Chemicznej PP Prof. Ewa Kaczorek
 • Dziekan Wydziału Chemicznego Pol. Śl. Prof. Krzysztof Walczak
 • Dziekan Wydziału Chemicznego PW Prof. Władysław Wieczorek
 • Dziekan Wydziału Chemicznego PWr Prof. Piotr Młynarz
 • Dziekan Wydziału Chemii UŁ Prof. Sławomira Skrzypek
 • Dziekan Wydziału Chemii UG Prof. Beata Grobelna
 • Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UPH Prof. Cezary Sempruch
 • Dziekan Wydziału Chemii UJ Prof. Wojciech Macyk
 • Dziekan Wydziału Chemii UwB Prof. Joanna Karpińska
 • Dziekan Wydziału Chemii UW Prof. Andrzej Kudelski
 • Dziekan Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT Prof. Rafał Rakoczy
 • Dziekan Wydziału Chemii UWr Prof. Sławomir Berski Dyrektor Instytutu Chemii Organicznej PAN Prof. Daniel Gryko

Sponsorami Zjazdu zostali:
SPONSORZY PLATYNOWI

 • Selvita S.A.
 • Shim-Pol A.M. Borzymowski Sp. j.
 • Trimen Chemicals Sp. z o.o.

SPONSORZY DIAMENTOWI

 • Kronospan Chemical Szczecinek Sp. z o.o.
 • Hydrolab Sp. z o.o. Sp. k.
 • PIK Instruments Sp. z o.o.
 • Synthos S.A.

SPONSORZY ZŁOCI

 • Chemat
 • LaQ Sp. z o.o.
 • Naukowców Dwóch
 • nLab Sp. z o.o.
 • ABL&E-Jasco Polska Sp. z o.o.
 • Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro Sp z o.o.