W dniu 31.01.2013 inż. Mateusz Synowiecki (Wojskowa Akademia Techniczna) złożył rezygnację z pełnienia funkcji Przewodniczącego Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego. W związku z zaistniałą sytuacją Przewodniczący Prezydium PTChem prof. dr hab. Bogusław Buszewski w dniu 01.02.2013 powołał Wice-przewodniczącą Sekcji Studenckiej PTChem, inż. Annę Stefaniuk (Politechnika Łódzka) na stanowisko Przewodniczącej Sekcji Studenckiej PTChem.