(+48) 22 831 13 04 smptchem@gmail.com

Spotkanie wyborcze SMPTChem

cze 21, 2022 | Archiwum

Szanowni Członkowie
Sekcji Młodych Polskiego Towarzystwa Chemicznego
,

W imieniu Zarządu Sekcji Młodych Polskiego Towarzystwa Chemicznego serdecznie zapraszam na Walne Zgromadzenie Członków Sekcji Młodych Polskiego Towarzystwa Chemicznego, połączone z zebraniem wyborczym Przewodniczącego Sekcji na kadencję 2022-2024, które odbędzie się w Szczecinku podczas Zjazdu Letniego SMPTChem.

I termin zebrania: 30.06.2022 r. godz. 17:00 II termin zebrania: 30.06.2022 r. godz. 17:15

Porządek obrad

  1. Powitanie i zaakceptowanie porządku obrad;
  2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta;
  3. Sprawozdanie z działalności Sekcji w kadencji 2019-2021;
  4. Wybór komisji skrutacyjnej;
  5. Zgłoszenia kandydatur do pełnienia funkcji Przewodniczącego Sekcji Młodych PolskiegoTowarzystwa Chemicznego na kadencję 2022-2024;
  6. Prezentacje zgłoszonych kandydatów;
  7. Wybory Przewodniczącego Sekcji Młodych Polskiego Towarzystwa Chemicznego na kadencję 2022-2024;
  8. Wolne wnioski;
  9. Zamknięcie zebrania.

mgr Tomasz Kostrzewa
Przewodniczący Sekcji Młodych PTChem