VI Sesja Magistrantów i Doktorantów Łódzkiego Środowiska Chemików odbędzie się 11 czerwca 2015 roku na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej. W trakcie jednodniowego Zjazdu studenci, magistranci kierunków chemicznych, prezentuja rezultaty swoich badań w formie posteru w czterech sekcjach tematycznych:

  • Chemia Analityczna, Nieorganiczna, Środowiskowa i Elektrochemia
  • Chemia Organiczna, Biochemia, Biotechnologia i Chemia Medyczna
  • Chemia Polimerów i Materiałów funkcjonalnych
  • Chemia Fizyczna, Teoretyczna i Krystalografia

Sesji towarzyszą również wykłady doktorantów związane z ich pracą naukową, a najlepsze prezentacje/postery są nagradzane.

 

Więcej informacji nt. VI Sesji Magistrantów i Doktorantów Łódzkiego Środowiska Chemików można znaleźć tutaj.