(+48) 22 831 13 04 smptchem@gmail.com

Zapisz się na 15. edycję „Green Chemistry Postgraduate Summer School 2023”

sty 13, 2023 | Aktualności

Serdecznie zapraszamy wszystkich młodych naukowców do uczestnictwa w „Green Chemistry Postgraduate Summer School 2023”.

Tegoroczna Podyplomowa Szkoła Letnia Zielonej Chemii odbędzie się w Wenecji w dniach od 2 do 7 lipca 2023 r. i organizowana jest przez Fundację „Green Sciences for Sustainable Development”.  

Celem niniejszej inicjatywy jest m.in. dostarczanie aktualnych informacji na temat postępów w badaniach chemicznych dot. zrównoważonych procesów, prezentowanych przez uznanych naukowców z różnych krajów. Szkoła przestrzega zasad równości i integracji, dając uczestnikom możliwość rozwoju zawodowego i tworzenia sieci międzynarodowych kontaktów.

Wielu uczestników z poprzednich edycji zrobiło błyskotliwe kariery instytucjonalne w Urzędach i Uniwersytetach na całym świecie, a niektórzy z nich wrócili do Wenecji jako Nauczyciele w Szkole, aby zaoferować swój wkład naukowy.

Tematyka “Green Chemistry Postgraduate Summer School 2023”obejmuje:

 1. Eksploatację zasobów odnawialnych
 2. Nowe ścieżki reakcji
 3. Oszczędzanie energii
 4. Bezpieczeństwo żywności
 5. Zmiany klimatyczne
 6. Edukację
 7. Zdrowie

Kryteria wyboru uczestników:

 1. Biegłe posługiwanie się językiem angielskim.
 2. Granica wieku dla uczestników to 35 lat (można rozważyć kilka wyjątków od granicy wieku, jeśli są dobrze uargumentowane).
 3. Dostarczenie dokładnego CV wraz z formularzem aplikacyjnym.
 4. Przesłanie listu polecającego, napisanego przez doradcę akademickiego i/lub naukowca o międzynarodowej renomie, który dobrze zna kandydata.
 5. Brak stałego stanowiska zawodowego (z tego powodu status zawodowy musi być wyraźnie wskazany przez kandydata; niektóre uzasadnione wyjątki będą brane pod uwagę w przypadku osób pochodzących z mniej uprzywilejowanych krajów).
 6. Brak uczestnictwa w poprzednich edycjach „Green Chemistry Postgraduate Summer School 2023”.

Szczegółowe informacje dotyczące Szkoły Letniej wraz z formularzem aplikacyjnym dostępne są pod linkiem:

https://www.greenchemistry.school/apply/