(+48) 22 831 13 04 smptchem@gmail.com

Podsumowanie Zjazdu Letniego SMPTChem 2022 w Szczecinku

lip 18, 2022 | Aktualności, Podsumowania Zjazdów, Poprzednie Zjazdy

W dniach 29 czerwca – 03 lipca 2022 roku w Szczecinku odbył się Zjazd Letni Sekcji Młodych Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Współorganizatorem konferencji została firma Kronospan Chemical Sp. z o.o. W Konferencji wzięło udział 60 uczestników, z licznych ośrodków akademickich w Polsce. Przedstawiono 16 komunikatów z badań własnych, 19 posterów z badań własnych oraz 1 poster popularnonaukowy.

W trakcie konferencji mieliśmy okazję wysłuchać wykładów zaproszonych gości:

  • Prof. dr hab. Robert Pietrzak (UAM)
   Węgiel aktywny i kosmetyki – efektywna koegzystencja czy chwyt reklamowy
  • Dr inż. Paulina Filipczak (PŁ)
   Choroba zwyrodnieniowa stawów – wczesna diagnostyka z wykorzystaniem spektroskopii Ramana
  • Dr inż. Damian Neubauer (GUMed)
   Krótkie kationowe lipopeptydy – w poszukiwaniu antybiotyków
  • Dr hab. Izabela Siebielska (Kronospan Chemical z o.o.)
   Emisja lotnych związków organicznych z płyt drewnopodobnych

W skład Komitetu Naukowego weszli:

  • dr hab. Izabela Nowak (UAM) – prezes PTChem
  • dr hab. Robert Pietrzak (UAM)
  • dr hab. Artur Michalak (UJ)
  • dr hab. Dagmara Jacewicz, prof. UG (UG)
  • dr hab. Agnieszka Nosal-Wiercińska (UMCS)
  • dr hab. Paweł Rodziewicz, prof. UJK (UJK)
  • dr hab. Zbigniew Galus (UW)
  • dr hab. Rafał Latajka (PWr)
  • dr hab. Jacek Lipok (UO)
  • dr hab. inż. Janusz Zachara (PW)
  • dr hab. Izabela Siebielska (Kronospan Chemical z o.o.)
  • dr inż. Paulina Filipczak (PŁ)
  • dr inż. Damian Neubauer (GUMed)

Podczas tegorocznego Zjazdu Letniego wyłoniliśmy autorów najlepszych prezentacji ustnych. Nagrody otrzymali:

  • I miejsce – Zuzanna Błocka (Uniwersytet Warszawski)
   „Potencjał bioremedjacyjny wybranych gatunków grzybów w świetle badań nad ich metabolomem
  • II miejsce – Norbert Nizel (Politechnika Łódzka)
   Marsjańskie kompozyty elastomerowe – jak zaprojektować gumę, która wytrzyma warunki panujące na czerwonej planecie”
  • III miejsce Kamil Hanek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
   Organokatalityczna tioestryfikacja alfa-beta nienasyconych aldehydów tiolami

Nagrodę za poster z badań własnych otrzymali:

  • I miejsce – Dorota Paluch (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
   Usuwanie wodnych roztworów jodu i błękitu metylenowego przez biowęgle otrzymane z owoców kopru włoskiego”
  • II miejsce – Sandra Chmiel (Uniwersytet Łódzki)
   „Badanie aktywności elektrochemicznej wybranych substancji odurzających zawartych w lekach dostępnych bez recepty na elektrodzie diamentowej domieszkowanej borem”
  • III miejsce – Wojciech Petrykowski (Uniwersytet Warszawski)
   „Nowy pirazolowy szkielet metalo-organiczny z grupami aldehydowymi do post-syntetycznej modyfikacji”

Ponadto, nagrodę specjalną, ufundowaną przez EYCN za najlepszy komunikat zaprezentowany podczas Zjazdu otrzymała Zuzanna Błocka.

Patronat Honorowy nad Zjazdem objęło Polskie Towarzystwo Chemiczne oraz Komisja Rozwoju i Promocji Osiągnięć Młodych Naukowców PAN Oddział w Lublinie.

Ponadto patronat objęli:

  • Dziekan Wydziału Chemicznego PŁ Prof. Małgorzata Iwona Szynkowska-Jóźwik
  • Dziekan Wydziału Technologii Chemicznej PP Prof. Ewa Kaczorek
  • Dziekan Wydziału Chemicznego PWr Prof. Piotr Młynarz
  • Dziekan Wydziału Chemicznego PW Prof. Władysław Wieczorek
  • Dziekan Wydziału Chemii UŁ Prof. Sławomira Skrzypek
  • Dziekan Wydziału Chemii UG Prof. Beata Grobelna
  • Dziekan Wydziału Chemii UJ Prof. Wojciech Macyk
  • Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UPH Prof. Cezary Sempruch
  • Dziekan Wydziału Chemii UW Prof. Andrzej Kudelski
  • Dziekan Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT Prof. Rafał Rakoczy
  • Dziekan Wydziału Chemii UWr Prof. Sławomir Berski
  • Dziekan Wydziału Farmaceutycznego WUM Dr hab. Joanna Kolmas

Platynowym sponsorem Zjazdu oraz jego Współorganizatorem została firma Kronospan Chemical Szczecinek Sp. z o.o.

Diamentowymi sponsorami Zjazdu zostali:

  • Hydrolab Sp. z o.o. Sp. k.
  • Shim-Pol A.M. Borzymowski Sp. j.

Złotymi sponsorami zostali:

  • ABL&E-Jasco Polska Sp. z o.o.
  • Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro Sp z o.o.
  • Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.