(+48) 22 831 13 04 smptchem@gmail.com

Podsumowanie Zjazdu Wiosennego SSPTChem 2015 w Dobieszkowie

kwi 26, 2015 | Archiwum, Podsumowania Zjazdów, Poprzednie Zjazdy

W dniach 22 – 26 kwietnia 2015 roku w Dobieszkowie k. Strykowa odbył się Zjazd Wiosenny Sekcji Studenckiej PTChem. W Zjeździe wzięło udział 89 uczestników, z licznym ośrodków akademickich w Polsce, którzy wygłosili 48 komunikatów ustnych oraz przedstawili 40 posterów. W trakcie obrad uczestnicy Zjazdu mieli również niepowtarzalna okazję wysłuchania wykładów zaproszonych gości:

Prof. dr hab. Janusz Grębowicz (Uniwersytet Houston – Downtown, Texas, USA)
Tytuł wykładu: „Geochemiczne i środowiskowe aspekty ekstrakcji węglowodorów z łupków przy użyciu energii nuklearnej”
Prof. dr hab. Izabela Nowak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł wykładu: „Chemia kosmetyczna… rozszyfrowana”
Dr inż. Aleksandra Grudniewska (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Tytuł wykładu: „Magic mushroom – tajemnice grzybów z rodzaju Cordyceps”

oraz wzięcia udziału w warsztatach zorganizowanych przez naszych Sponsorów:

Grupa CIECH S.A. Warsztaty Rozwoju Kariery
CORNING Techniki laboratoryjnych badań materiałowych kabli światłowodowych oraz Podstawy techniki światłowodowej
Biuro Karier Politechniki Łódzkiej Warsztaty z zakresu rozwijania umiejętności miękkich

Podczas tegorocznego Zjazdu Wiosennego po raz kolejny wyłoniliśmy autorów najlepszych komunikatów ustnych. Nagrody otrzymali:

 
I miejsce

Adam Budniak

Siarczan (VI) srebra (II) – AgSO4 Zastosowanie nowego superutleniacza na przykładzie wybranych reakcji

II miejsce

Jolanta Konieczkowska

Nowe poliamidoimidy zawierające pochodne azobenzenu

Wyróżnienie

Paulina Hibner

Synteza pochodnych dibenzofosfoli jako materiałów do syntezy dla optoelektroniki

Nagroda publiczności

Jakub Pannek

Synteza, biotransformacje oraz aktywność biologiczna nienasyconych bicyklicznych laktonów o strukturze bicyklo[4.3.0]nonanu

Podczas tegorocznego Zjazdu Wiosennego po raz kolejny wyłoniliśmy również autorów najlepszych posterów. Nagrody otrzymali:

 
I miejsce

Ewa Szczepańska

Oznaczanie aktywności dehydrogenaz w procesie mikrobiologicznego utlenienia prowadzonego w bioreaktorze

II miejsce

Wojciech Raj

Szczepienie PS i PMMA na włóknie nylonowym 6,6 za pomocą polimeryzacji rodnikowej z przeniesieniem atomu ATRP

Wyróżnienie

Sebastian Sowiński

Badanie ultraszybkich dynamik we ftalocyjaninach

Nagroda publiczności

Sylwia Polakiewicz

Synteza układów hybrydowych nanocząstek złota pokrytych organicznymi ligandami ciekłokrystalicznym

Bardzo ważnym punktem tegorocznego Zjazdu Wiosennego SSPTChem 2015 były wybory Przewodniczacej/-ego Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego na kadencję 2015-2018. W tajnym głosowaniu, na Przewodniczącą SSPTChem wybrano Hannę Makowską, obecną Wiceprzewodniczącą SSPTChem.

Dziękujemy autorom wszystkich komunikatów ustnych oraz posterów za ich wkład w zapewnienie bardzo wysokiego poziomu naukowego tegorocznego spotkania oraz aktywne uczestnictwo w sesjach wykładowych. Pragniemy podziękować współorganizatorom Zjazdu Wiosennego SSPTChem 2015: Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi, Oddziałowi Łódzkiemu PTChem, Politechnice Łódzkiej, Wydziałowi Chemicznemu Politechniki Łódzkiej i Wydziałowi Chemii Uniwersytetu Łódzkiego. Słowa podziękowań kierujemy również do grona  sponsorów: Władz Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Łódzkiego, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi, Oddziału Łódzkiego PTChem jak również firm: ABL&E JASCO, CIECH S.A., CORNING, LipoPharm.pl, Merck Millipore, Shim-pol, TriMen Chemicals oraz WITKO. Warto również zaznaczyć, że patronat honorowy nad tegorocznym Zjazdem Wiosennym SSPTChem 2015 objęli: Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień, Prezes Polskiego Towarzystwo Chemicznego prof. dr hab. Bogusław Buszewski, Wojewoda Łódzki Jolanta Chełmińska, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi, Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Rektor Politechniki Łódzkiej prof. dr hab inż. Stanisław Bielecki, Wydział Chemii Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej. Patronat medialny nad wydarzeniem objał program Młodzi w Łodzi.

Zobacz zdjęcia ze Zjazdu Wiosennego SSPTChem 2015.
Pobierz książkę abstraktów ze Zjazdu Wiosennego SSPTChem 2015.

Dziękujemy wszystkim jeszcze raz i zapraszamy do ponownego uczestnictwa w Zjazdach Sekcji Studenckiej PTChem!