(+48) 22 831 13 04 smptchem@gmail.com

Podsumowanie Zjazdu Wiosennego SSPTChem 2016 w Białowieży

kwi 21, 2016 | Archiwum, Podsumowania Zjazdów, Poprzednie Zjazdy

W dniach 13 – 17 kwietnia 2016 roku w Białowieży odbył się Zjazd Wiosenny Sekcji Studenckiej PTChem. W Zjeździe wzięło udział 97 uczestników, z licznym ośrodków akademickich w Polsce, którzy wygłosili 38 komunikatów ustnych oraz przedstawili 55 posterów. W trakcie obrad uczestnicy Zjazdu mieli również niepowtarzalna okazję wzięcia udziału w wycieczce po Rezerwacie Ścisłym Białowieskiego Parku Krajobrazowego oraz wysłuchania wykładów zaproszonych gości:

Prof. dr hab. Krzysztofa Winklera (Uniwersytet w Białymstoku): Endohedralne metalofulereny – chemiczne marakasy
Dr Doroty Zarzeczańskiej (Uniwersytet Gdański): Badanie równowag w roztworze w aspekcie rozpoznawania molekularnego
Dr inż. Tomasza Troniny (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu): Biotransformacje i biokataliza jako alternatywa dla klasycznej syntezy chemicznej

  

 

Podczas tegorocznego Zjazdu Wiosennego po raz kolejny wyłoniliśmy autorów najlepszych komunikatów ustnych. Nagrody otrzymali

1 miejsce   Mateusz Jakubowski
Dikarboksylowe kompleksy platyny(II) o potencjalnych właściwościach antynowotworowych
 
2 miejsce    Piotr Szustakiewicz
Grafen powierzchniowo zmodyfikowany nanocząstkami metali – synteza i charakterystyka materiału hybrydowego
 
2 miejsce   Michał Magott
Niemagnetyczny łańcuch zbudowany z bardzo magnetycznych elementów
 
Wyróżnienie    Małgorzata Kroczak
  Effect of thermal pollution on basic surface waters parameters
 
Nagroda publiczności    Justyna Wróbel
Rozkład stężeń radionuklidów 210Po i 210Pb w strukturze morfologicznej mchów
 

Podczas tegorocznego Zjazdu Wiosennego po raz kolejny wyłoniliśmy również autorów najlepszych posterów. Nagrody otrzymali:

 

W kategorii poster z badań własnych 

 

1 miejsce   Marcin Pryczek
  Fotodegradacja związków organicznych na katalizatorze SiC-TiO2 
Nagroda publiczności    Maciej Cieślak
  Peptydy Tat jako potencjalne modulatory aktywności proteasomu
 

 

W kategorii poster popularnonaukowy 

 

1 nagroda   Marta Bielawska
  Metformina w terapii antyrakowej
 
Nagroda publiczności    Kamila Babkiewicz
  Zastosowanie chemiluminescencji do ujawniania śladów krwawych
 

Dziękujemy autorom wszystkich komunikatów ustnych oraz posterów za ich wkład w zapewnienie bardzo wysokiego poziomu naukowego tegorocznego spotkania oraz aktywne uczestnictwo w sesjach wykładowych. Pragniemy podziękować współorganizatorom Zjazdu Wiosennego SSPTChem 2016: Uniwersytetowi w Białymstoku, Instytutowi Chemii Uniwersytetu w Białymstoku, Politechnice Łódzkiej, Oddziałowi Białostockiemu PTChem i Kołu Naukowemu Chemików UwB POZYTON. Słowa podziękowań kierujemy również do grona  sponsorów: Władz Uniwersytetu w Białymstoku, Politechniki Łódzkiej, Oddziału Białostockiego PTChem jak również firm: ABL&E JASCO, CIECH S.A., LipoPharm.pl, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro Sp. z.o.o., Wydawnictwo Naukowe PWN, Synthos S.A. oraz TriMen Chemicals. Warto również zaznaczyć, że patronat honorowy nad tegorocznym Zjazdem Wiosennym SSPTChem 2016 objęli: Polskie Towarzystwo Chemiczne, Wojewoda Podlaski, Uniwersytet w Białymstoku, Politechnika Łódzka, Instytut Chemii Uniwersytetu w Białymstoku i Gmina Białowieża. 

 

Zobacz zdjęcia ze Zjazdu Wiosennego SSPTChem 2016.
Pobierz książkę abstraktów ze Zjazdu Wiosennego SSPTChem 2016. 

Dziękujemy wszystkim jeszcze raz i zapraszamy do ponownego uczestnictwa w Zjazdach Sekcji Studenckiej PTChem!