(+48) 22 831 13 04 smptchem@gmail.com

Podsumowanie Zjazdu Wiosennego SSPTChem 2017 w Stegnie

maj 27, 2017 | Archiwum, Podsumowania Zjazdów, Poprzednie Zjazdy

W dniach 5 – 9 kwietnia 2017 roku w Stegnie odbył się Zjazd Wiosenny Sekcji Studenckiej PTChem. W Zjeździe wzięło udział 83 uczestników, z licznych ośrodków akademickich w Polsce, którzy wygłosili 24 komunikaty ustne oraz przedstawili 51 posterów. W trakcie obrad uczestnicy Zjazdu mieli również niepowtarzalną okazję wzięcia udziału w szkoleniach zorganizowanych przez J.S Hamilton Poland S.A.:

1. „Wykorzystanie technik analitycznych w badaniach nietypowych produktów na przykładzie badania obiektów archeologicznych”, które poprowadziła Dr inż. Monika Czarnecka – Partyka
2. „Podstawowe wymagania dla materiałów do kontaktu z żywnością” poprowadzone przez Mgr Adama Fotek.

Podczas Zjazdu Wiosennego SSPTChem mieliśmy okazję wysłuchać następujących wykładów Doświadczonych Naukowców:

Prof. dr hab. inż. Jerzy Błażejowski (Uniwersytet Gdański): „Termodynamika w opisie reaktywności połączeń chemicznych i zachowania przyrody”,

Dr inż. Marcin Kozanecki (Politechnika Łódzka): „Rola wody w termoczułych żelach polimerowych”,

Dr hab. inż. Łukasz Chrzanowski (Politechnika Poznańska): „BIO-MIT, czyli o wpływie biodiesla na biodegradację oleju napędowego”,

Prof. dr hab. Wojciech Pisula (Max Planck Institute for Polymer Research, Politechnika Łódzka): „Self-Assembly and Charge Carrier Transport in Donor-Aceptor Polymers”.

W tym roku, oprócz wystąpień Doświadczonych Naukowców – Wykładowców Akademickich, zaprosiliśmy również Młodych Naukowców, którzy mogą pochwalić się już znaczącym dorobkiem naukowym.

Mgr inż. Wojciech Zajączkowski (Max Planck Institute for Polymer Research): „Self-assembly properties of sterically demanding π-systems by conjugation with oligoprolines”,

Dr inż. Krzysztof Żamojć (Uniwersytet Gdański): „Badania fizykochemiczne potencjalnych biosensorów molekularnych reaktywnych form azotu i tlenu”,

Dr Łukasz Półtorak (Delft University of Technology): „Electrified soft interface”,

Dr Dominika Pawcenis (Uniwersytet Jagielloński): „Kwaśny Papier”.

Podczas tegorocznego Zjazdu Wiosennego po raz kolejny wyłoniliśmy autorów najlepszych komunikatów ustnych. Nagrody otrzymali:

[NAGRODA GŁÓWNA]

Karol Steckiewicz (Gdański Uniwersytet Medyczny)
„Kliniczne zastosowanie nanocząstek metali – przyszłość medycyny czy zagrożenie?”

[WYRÓŻNIENIA]

Agata Walkowiak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
„Zastosowanie spektroskopii w zakresie podczerwieni i różnych metod chemometrycznych w celu wykrywania zafałszowań suplementów zwierających ekstrakt Ginko Biloba”

Marek Skiba (Uniwersytet Jagielloński)
„Badanie mechanizmu transportu ładunku w spinelu kobaltowym metodami chemii obliczeniowej”

[NAGRODA PUBLICZNOŚCI]

Mariusz Mąkiewicz (Politechnika Łódzka)
„Badania możliwości zastosowania pochodnych benzofenoksazyny jako fotoinicjatorów polimeryzacji”

Podczas tegorocznego Zjazdu Wiosennego po raz kolejny wyłoniliśmy również autorów najlepszych plakatów:

[NAGRODA GŁÓWNA]

Małgorzata Skarbek (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
„Porównanie technik chromatograficznych w analizie β-sitosterolu w makuchu lnianym”

[WYRÓŻNIENIE]

Bartosz Mozgawa (Uniwersytet Jagielloński)
„Funkcjonalizacja materiałów porowatych związkami molibdenu”

[NAGRODA PUBLICZNOŚCI]

ZA POSTER Z BADAŃ WŁASNYCH
Adrianna Kondas (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
„Mikrobiologiczna transformacja chlorowcolaktonów z układem trimetylocykloheksenu z wykorzystaniem grzybów strzępkowych”

ZA POSTER POPULARNONAUKOWY
Tomasz Swebocki (Uniwersytet Gdański)
„Czym pachnie śmierć? Trupi jad”

Podczas tegorocznego Zjazdu przyznano również NAGRODĘ SPECJALNĄ za plakat z badań własnych przyznaną przez firmę KAMUSH, którą otrzymał Paweł Lemieszczuk (Politechnika Łódzka): „Hydrofobizacja powierzchni nanocząstek tlenku tytanu.”

Płatny staż ufundowany przez firmę Synthos S.A. wygrała Nikola Fajkis z Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wraz z firmą HYDROLAB, zorganizowaliśmy również dwa konkursy, których celem było zebranie największej liczby polubień pod postem.

1. „Na Zjazd Wiosenny Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego 2017 jadę z HYDROLABEM” wygrał Mateusz Baluk (866 polubień)
2. „Pozdrowienia ze Zjazdu Wiosennego 2017” wygrał Konrad Rudnicki (136 polubień)

Dziękujemy autorom wszystkich komunikatów ustnych oraz plakatów za ich wkład w zapewnienie bardzo wysokiego poziomu naukowego tegorocznego spotkania oraz aktywne uczestnictwo w sesjach wykładowych.

Pragniemy podziękować partnerom Zjazdu Wiosennego SSPTChem 2017: Uniwersytetowi Gdańskiemu, Wydziałowi Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Naukowemu Kołu Chemików Uniwersytetu Gdańskiego, Study in Gdansk oraz J.S. Hamilton Polnad S.A.

Patronat Honorowy nad Zjazdem objęli: Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz, Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich, Polskie Towarzystwo Chemiczne, Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Chmiecznego, Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej, Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Gdańskiego Uniwersytet Medycznego.

Patronat Medialny nad Zjazdem objęli: Radio Mors UG oraz Pomorskie.eu

Słowa podziękowań kierujemy również do grona sponsorów: Władz Uniwersytetu Gdańskiego, Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej, Oddziału Gdańskiego PTChem jak również firm: ABL&E JASCO Sp. z.o.o., Browar Amber Sp. z o.o. sp.k, Bruker, Hydrolab Sp. z o.o. sp.k., KAMUSH, Köttermann, LipoPharm.pl, nLab Sp. z o.o., Oficyna Edukacyjna*Krzysztof Pazdro Sp. z o.o., Wydawnictwo Naukowe PWN, SHIM-POL A.M. Borzymowski, Synthos S.A., TriMen Chemicals S.A., Ziaja Ltd, VISIT GDANSK

Do zobaczenia w Bydgoszczy !