(+48) 22 831 13 04 smptchem@gmail.com

Podsumowanie Zjazdu Wiosennego SSPTChem 2018 w Skorzęcinie

maj 16, 2018 | Archiwum, Podsumowania Zjazdów, Poprzednie Zjazdy

W dniach 25–29 kwietnia 2018 roku w Hotelu Biały*** w Skorzęcinie odbył się Zjazd Wiosenny Sekcji Studenckiej PTChem. W Zjeździe udział wzięło 82 uczestników, z licznych ośrodków akademickich w Polsce. Przedstawiono 30 komunikatów ustnych oraz 38 posterów z badań własnych oraz 13 posterów popularnonaukowych.

Podczas Zjazdu Wiosennego SSPTChem mieliśmy okazję wysłuchać następujących wykładów Doświadczonych Naukowców:

Dr hab. inż. Izabela Madura (Politechnika Warszawska)
Krystalografia Stosowana

Prof. dr hab. Wojciech Kamysz (Gdański Uniwersytet Medyczny)
HPLC w dwa kwadranse

Prof. dr hab. Marzenna Dudzińska (Politechnika Lubelska)
Czym oddychamy. Czyli powietrze wewnętrzne – jego stan i wpływ na zdrowie człowieka.

Wzorem ubiegłego roku zaprosiliśmy na Zjazd Młodych Naukowców:

Dr Dorota Jakubczyk (Universite de Lorraine)
Fungal natural products: Cure or poison?

Dr Dawid Frąckowiak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Mechanochemia – alternatywa Przyszłości

Dr Szymon Chorąży (Uniwersytet Jagielloński)
Fotoluminescencyjne heterometaliczne sieci koordynacyjne oparte na policyjanometalanach i kompleksach lantanowców

W tym roku zaprosiliśmy uczestników Zjazdu do wysłuchania wykładów w nowym panelu szkoleniowo-dyskusyjnym „Chemia i przemysł”:

Dr Dawid Łyżwa (AstraZeneca)
Od substancji aktywnej biologicznie do innowacyjnego leku

Dr Krzysztof Dudziński (Łazewski DEPO&Partners)
Od naukowca do rzecznika patentowego – słów kilka o tym jak chronić własność przemysłową

Mgr Emil Jarosz (Norwegian University of Life Science, Stowarzyszenie Środowisko dla Środowiska)
Program stypendialny Deutsche Bundesstiftung Umwelt

Skład Komitetu Naukowego Zjazdu stanowili:
Dr hab. inż. Izabela Madura,
Prof. dr hab. Wojciech Kamysz,
Prof. dr hab. Marzenna Dudzińska,
Dr hab. Jacek Lipok, prof. UO

Decyzją Komitetu Naukowego, nagrody za najlepsze prezentacje otrzymali:

KOMUNIKAT USTNY

[STUDIA I STOPNIA]
Zuzanna Lawera (Uniwersytet Warszawski)
Anizotropowe ułożenie nanocząstek półprzewodnikowych i ich zastosowanie w fotowoltaice

[STUDIA II STOPNIA]
Michał Magott (Uniwersytet Jagielloński)
Modyfikacja magnetycznych polimerów koordynacyjnych poprzez [2+2] fotocyklizację w ciele stałym

[STUDIA III STOPNIA]
Magdalena Rychlicka (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Otrzymywanie nowej grupy nutraceutyków na bazie fosfatydylocholiny wzbogaconej w biologicznie aktywne kwasy fenolowe oraz izomery sprzężonego kwasu linolowego

KOMUNIKAT POSTEROWY

[STUDIA I STOPNIA]
Adam Walczak (Politechnika Łódzka)
Otrzymywanie i charakterystyka właściwości nanokompozytów poli (metakrylanu metylu) z TiO2

[STUDIA II STOPNIA]
Przemysław Siarkiewicz (Politechnika Łódzka)
Próbniki boronowe do detekcji reaktywnych form tlenu i azotu

[STUDIA III STOPNIA]
Ewa Kozłowska (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Microorganisms in the fight against doping in sport

[WYRÓŻNIENIE]
Magdalena Pilzak (Uniwersytet Jagielloński)
Techniki pipetowania i konserwacja pipet

Decyzją Uczestników Zjazdu Wiosennego SSPTChem 2018 nagrody publiczności otrzymali:

[KOMUNIKAT USTNY]
Kamila Pyra (Uniwersytet Jagielloński)
Zeolity jako przyjazne środowisku katalizatory rozkładu tworzyw sztucznych

[POSTER POPULARNONAUKOWY]
Anna Wychowaniec (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Sondy fluorescencyjne jako narzędzia detekcji interakcji molekuł IN VITRO

[POSTER Z BADAŃ WŁASNYCH]
Jordan Sycz (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Biotransformacje pochodnych progesteronu w kulturze szczepu Isaria Farinosa KCH KW 1.1

Zuzanna Lewera z Uniwersytetu Warszawskiego otrzymała dodatkowo nagrodę pieniężną w wysokości 150 EURO ufundowaną przez EVONIK za najlepszą prezentację ustną.

Bony na zadania badawcze ufundowane przez MOLNET.EU otrzymali: Magdalena Pilzak (Uniwersytet Jagielloński), Anna Wychowaniec (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Jordan Sycz (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Kamila Pyra (Uniwersytet Jagielloński).

Tegoroczny Zjazd Wiosenny SSPTChem był również zjazdem wyborczym. Na nowego Przewodniczącego Zarządu Sekcji Studenckiej PTChem na kadencję 2018-2021 został wybrany Tomasz Kostrzewa.

Partnerami Zjazdu Wiosennego SSPTChem 2018 byli: Studenckie Koło Naukowe Politechniki Poznańskiej
„Bioinicjatywa”, Naukowe Koło Chemików Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Stowarzyszenie „Środowisko dla Środowiska”.

Patronat Honorowy nad Zjazdem objęli: Polskie Towarzystwo Chemiczne, Polskie Towarzystwo Chemiczne 
Oddział Poznański, Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego 
Marek Woźniak, JM Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu prof. dr hab. Andrzej Tykarski, JM Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki.

Ponadto Patronat nad Zjazdem objęli: Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dr hab. Henryk Koroniak, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu prof. dr hab. Lucjusz Zaprutko.

Patronat Medialny nad Zjazdem objęli: Laboratorium – Przegląd Ogólnopolski Elamed Media Group, www.molnet.euwww.openin.pl.

Słowa podziękowań kierujemy również do grona sponsorów: ABLE & E-Jasco Polska Sp. z o.o., Boryszew S.A., Wydział Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Evonik Industries AG, European Young Chemists Network, Genore chromatografia, Grupa Azoty S.A., HYDRLOLAB Sp. z.o.o. sp.k., Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Kancelaria prawna LDS Łazewski Depo i Wspólnicy, KAMUSH, Kronospan Szczecinek, MedPharm Polska, Oficyna Edukacyjna * Krzysztof Pazdro Sp. z.o.o., OKNO Badania Kliniczne – Onkologia, Poznań Tourism Organisation, Wydawnictwo Naukowe PWN, SHIM-POL A.M. Borzymowski, Synthos S.A., TriMen Chemicals S.A, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków sp. z o.o.

Dziękujemy uczestnikom za przybycie na Zjazd Wiosenny SSPTChem 2018 w Skorzęcinie i do zobaczenia na Zjeździe Zimowym 2018!