(+48) 22 831 13 04 smptchem@gmail.com

Podsumowanie Zjazdu Wiosennego SMPTChem 2024 w Poroninie

maj 19, 2024 | Aktualności, Podsumowania Zjazdów, Poprzednie Zjazdy

W dniach 1-5 maja 2024 roku w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym LIMBA w Poroninie odbył się Zjazd Wiosenny Sekcji Młodych Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

Współorganizatorem konferencji został Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Naukowe Koło Chemii Medycznej i Środowiskowej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Naukowe Koło Chemików Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W Konferencji wzięło udział 62 uczestników z 17 ośrodków akademickich w Polsce. Przedstawiono 22 komunikaty ustne z badań własnych, 29 postery z badań własnych oraz 7 posterów popularnonaukowych.

W trakcie konferencji mieliśmy okazję wysłuchać wykładów zaproszonych gości:

 • Prof. dr hab. Wojciech Macyk (UJ)

Gdzie jest dziura? – Losy fotogenerowanych dziur i elektronów w fotokatalizie”

 • Dr inż. Sebastian Baś (UJ)

“Rzućmy więcej światła na chemię organiczną”

 • Prof. dr hab. Jacek Lipok (UO)

“Naturalne inspiracje poszukiwań związków bioaktywnych”

 • Dr hab. Monika Gosecka, prof. CBMiM PAN (CBMiM PAN)

“Rola wiązania odwracalnego w projektowaniu materiałów polimerowych owłaściwościach wrażliwych na działanie bodźców zewnętrznych „

W skład Komitetu Naukowego weszli:

 • Prof. dr hab. Izabela Nowak – Prezes PTChem (UAM)
 • Prof. dr hab. Zbigniew Galus – Prezes Honorowy PTChem (UW)
 • Dr inż. Sebastian Baś (UJ)
 • Dr hab. Monika Gosecka, prof. Instytutu (CBMiM PAN)
 • Dr hab. Dagmara Jacewicz, prof. Uczelni (UG)
 • Prof. dr hab. Rafał Latajka (PWr)
 • Prof. dr hab. Jacek Lipok (UO)
 • Prof. dr hab. Wojciech Macyk (UJ)
 • Prof. dr hab. Artur Michalak (UJ)
 • Prof. dr hab. Agnieszka Nosal-Wiercińska (UMCS)
 • Prof. dr hab. Robert Pietrzak (UAM)
 • Dr hab. Paweł Rodziewicz, prof. Uczelni (UJK)
 • Prof. dr hab. Janusz Zachara (PW)

Podczas tegorocznego Zjazdu Wiosennego wyłoniono autorów najlepszych prezentacji ustnych. Nagrody otrzymali:

 • W kategorii studiów pierwszego stopnia:

Aleksandra Furmanik (UŚ)

“Ocena zawartości polifenoli w próbkach octów owocowych przygotowanych z dodatkiem cukru oraz miodu”

 • W kategorii studiów drugiego stopnia:

Jakub Iwaszczuk (UwB)

“Kwas N-acetyloneuraminowy – synteza połączeń z Rodaminą B”

 • W kategorii studiów trzeciego stopnia:

Beata Wyżga (UJ)

“Czy błona komórkowa ma znaczenie w antymikrobiologicznej aktywności naturalnego konserwantu hinokitiolu?”

Nagrodę Komitetu Naukowego za najlepsze postery z badań własnych otrzymali:

 • W kategorii studiów pierwszego stopnia:

Krzysztof Łucki (UJ)

“Badanie przebiegu reakcji cyklizacji 4-amino-1,3-diokso-6-aryloizoindolo-5-karbonitrylu”

 • W kategorii studiów drugiego stopnia:

Emilia Mielke (UJ)

Powierzchniowa modyfikacja spion do celowanej terapii przeciwnowotworowej z wykorzystaniem chemokiny cxcl12”

 • W kategorii studiów trzeciego stopnia:

Marcin Groszek (UMCS)

“Badania wpływu warunków syntezy na skład i właściwości fizykochemiczne polimeru koordynacyjnego jonów metali przejściowych z kwasem 4,4’-stilbenodikarboksylowym”

Nagrodę Komitetu Naukowego za najlepszy plakat popularnonaukowy otrzymał:

Kacper Stawoski (UJ)

„Dobrze wypieczona chemia. Reakcja Maillarda od kuchni”

Nagrody publiczności otrzymali:

 • W kategorii „najlepszy plakat popularnonaukowy”:

Aurelia Maślanka (UJ)“Główne alkaloidy sporyszu, czyli co łączy karę boską i LSD?”

 • W kategorii „najlepszy plakat z badań własnych”:

Wiktoria Zawrzykraj (UAM)

“Optymalizacja procedury analizy specjacyjnej żelaza jako znacznika procesów zachodzących w środowisku polarnym”

 • W kategorii „najlepszy komunikat ustny”:

Łukasz Czapura (PŚ)

“Ekstrakcja i funkcjonalizacja jednościennych nanorurek węglowych”

Ponadto, nagrodę specjalną, ufundowaną przez European Young Chemists’ Network za najlepsze komunikaty ustne otrzymali:

 • Julia Wolska

“Wpływ bodźców zapachowych na wybory konsumenta w kontekście zrównoważonych środowiskowo decyzji”

 • Jan Kwiatkowski

“Właściwości kompleksujące ligandów dipirometenowych i aza-dipirometenowych oraz ich potencjalne zastosowanie w terapii fotodynamicznej”

 • Olga Żurowska

“Różnicowy molekularny potencjał elektrostatyczny: nowe narzędzie do analizy wiązań chemicznych”

Patronat Honorowy nad Zjazdem objęli:

 • Wojewoda Małopolski
 • Marszałek Województwa Małopolskiego
 • Wójt Gminy Poronin Anita Żegleń
 • Starosta Tatrzański
 • Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego Prof. dr hab. Jacek Popiel
 • Prorektor ds. badań naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego Dr hab. Piotr Kuśtrowski
 • Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego Prof. dr hab. Wojciech Macyk

Ponadto patronat objęli:

 • Przewodnicząca Komisji Rozwoju i promocji Osiągnięć Młodych Nauowców Oddziału PAN w Lublinie Prof. dr hab. Agnieszka Nosal-Wiercińska
 • Przewodniczący Oddziału Krakowskiego PTChem Prof. dr hab. Wacław Makowski
 • Dziekan Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT Prof. dr hab. inż. Rafał Rakoczy
 • Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UPH w Siedlcach Dr hab. Cezary Sempruch, prof. UPH
 • Dziekan Wydziału Technologii Chemicznej PP Prof. dr hab. inż. Ewa Kaczorek
 • Dziekan Wydziału Chemii UwB Prof. dr hab. Joanna Karpińska
 • Dyrektor Instytutu Nauk Chemicznych UMCS Prof. dr hab. Małgorzata Grabarczyk
 • Dziekan Wydziału farmaceutycznego GUMed Prof. dr hab. n. farm. Wojciech Kamysz
 • Dziekan Wydziału Chemii UO Dr hab. Dawid Siodłak, prof. UO
 • Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK w Kielcach Dr hab. Dariusz Banaś, prof. UJK
 • Dziekan Wydziału Chemii UAM Prof. dr hab. Maciej Kubicki
 • Dziekan Wydziału Chemii UŁ Prof. dr hab. Sławomira Skrzypek
 • Dziekan Wydziału Chemicznego PŁ Prof. dr hab. inż. Małgorzata Iwona Szynkowska-Jóźwik
 • Dziekan Wydziału Chemicznego PWr Prof. dr hab. Piotr Młynarz
 • Dziekan Wydziału Energetyki i Paliw AGH Prof. dr hab. Monika Motak
 • Dziekan Wydziału Chemii UG Dr hab. Beata Grobelna, prof. UG
 • Dziekan Wydziału Chemicznego PŚ Prof. dr hab. inż. Krzysztof Walczak
 • Dziekan Wydziału Chemicznego UWr Dr hab. Sławomir Berski, prof. UWr
 • Dziekan Wydziału Chemicznego PW Prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek
 • Dziekan Wydziału Chemii UW Prof. dr hab. Andrzej Kudelski

Patronat Medialny nad Zjazdem Wiosennym objęli:

 • Portal internetowy 24tp.pl
 • Tygodnik Podhalański
 • Portal internetowy podhale24.pl
 • Portal internetowy malopolskaonline.pl
 • Telewizja Podhale

Platynowym sponsorem Zjazdu została firma Hydrolab Sp. z o.o..

Diamentowymi sponsorami Zjazdu zostali:

 • ABL&E-JASCO Polska Sp. z o.o.
 • Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków sp z o.o.

Złotymi sponsorami Zjazdu Wiosennego zostali:

 • OFICYNA EDUKACYJNA * KRZYSZTOF PAZDRO sp. z o.o.
 • Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.

Ponadto Sponsorami konferencji zostali:

 • Selvita S.A.
 • Merck Sp. z o. o.
 • SHIM-POL A.M. Borzymowski
 • Procad-Design Kamil Tymbel

Zjazd Wiosenny Sekcji Młodych Polskiego Towarzystwa Chemicznego został dofinansowany ze środków Chemistry Europe Grant Sponsorship.

 

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konferencji.

Serdecznie zapraszamy do ponownego udziału w Zjeździe Zimowym SMPTChem 2024 w Lublinie!