Dnia 17 grudnia 2016 w Lublinie odbył się Zjazd Zimowy Sekcji Studenckiej PTChem. W tym roku, dzięki uprzejmości Władz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, gościliśmy na Wydziale Chemii UMCS. 

W trakcie obrad uczestnicy Zjazdu mieli okazję wysłuchania wykładów zaproszonych gości z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej: dr hab. Andrzeja Komosy, prof. UMCS, prof. dr hab. Janusza Ryczkowskiego, dr hab. Pawła Szabelskiego, prof. UMCS oraz prezentacji laureatów konkursu na najlepszy plakat zaprezentowany podczas Zjazdu Wiosennego SSPTChem 2016: inż. Marcina Pryczka (Politechnika Wrocławska) i mgr Macieja Cieślaka (Instytut Chemii Organicznej PAN).

Podczas tegorocznego Zjazdu Zimowego po raz kolejny wyłoniliśmy autorów najlepszych posterów. Komisja w składzie: dr hab. Dorota Kołodyńska, prof. UMCS (Prodziekan ds. Dydaktyki Wydziału Chemii UMCS), dr hab. Piotr Borowski (Prodziekan ds. Ogólnych Wydziału Chemii UMCS), prof. dr hab. Janusz Ryczkowski (członek Prezydium PTChem) oraz dr hab. Jolanta Narkiewicz-Michałek, prof. UMCS (Przewodnicząca Oddziału Lubelskiego PTChem), po burzliwych obradach orzekła, że nagrody powędrują do:

 

1 miejsce
w kategorii studia I stopnia 
  Adam Andrzejewski
Numeryczne rozwiązanie całkowego równania Warda-Tordai z wykorzystaniem metody sum skończonych
1 miejsce
w kategorii studia II stopnia 
Anna Fajkiel
Oddziaływania w strukturze krystalicznej związku a jego aktywność biologiczna na przykładzie wybranych leków z grupy antagonistów receptora angiotensyny II
1 miejsce
w kategorii studia III stopnia
 
mgr Magdalena Szaniawska
Antyoksydanty w żywności
1 miejsce
w kategorii Nagroda publiczności
Daria Jaworska
Wpływ temperatury na procesy pęcznienia i dehydratacji termoczułych hydrożeli polimerowych
1 miejsce
w kategorii Nagroda publiczności
             
Przemysław Siarkiewicz
Badania nad użytecznością próbnika do detekcji reaktywnych form tlenu i azotu

 

 

Dziękujemy autorom wszystkich posterów za ich wkład w zapewnienie bardzo wysokiego poziomu naukowego tegorocznego spotkania oraz aktywne uczestnictwo w sesjach wykładowych. Pragniemy podziękować członkom Koła Naukowego Alkahest za ich wkład pracy w sprawne zorganizowanie Zjazdu Zimowego SSPTChem 2016. Słowa podziękowań kierujemy również do grona  sponsorów: Władz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i Oddziału Lubelskiego PTChem jak również firm: Abl&e JascoBruker, CORNING, MERCK, NETZSCH, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, SHIM-POL A.M. Borzymowski, Synthos S.A.TriMen Chemicals oraz  Wydawnictwo Naukowe PWN. Warto również zaznaczyć, że patronat honorowy nad tegorocznym Zjazdem Zimowym SSPTChem 2017 objęli: Polskie Towarzystwo Chemiczne, Polskie Towarzystwo Chemiczne Oddział Lubelski, Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski, Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk.

 

 

Zobacz zdjęcia ze Zjazdu Zimowego SSPTChem 2016.
Pobierz książkę abstraktów ze Zjazdu Zimowego SSPTChem 2016. 

Dziękujemy wszystkim jeszcze raz i zapraszamy do ponownego uczestnictwa w Zjazdach Sekcji Studenckiej PTChem!