(+48) 22 831 13 04 smptchem@gmail.com

Podsumowanie Zjazdu Zimowego SSPTChem 2017 w Bydgoszczy

gru 20, 2017 | Archiwum, Podsumowania Zjazdów, Poprzednie Zjazdy

W dniach 8–9 grudnia 2017 roku na Collegium Medicum w Bydgoszczy odbył się Zjazd Zimowy Sekcji Studenckiej PTChem.
W Zjeździe wzięło udział 105 uczestników, z licznych ośrodków akademickich w Polsce. Przedstawiono 68 posterów z badań własnych oraz 22 postery popularnonaukowe. W trakcie obrad uczestnicy Zjazdu mieli również niepowtarzalną okazję wzięcia udziału w szkoleniu: „Zastosowanie biotransformacji oraz magnetycznej nanotechnologii w otrzymywaniu enancjomerycznie czystych związków leczniczych pochodnych kwasu 2-arylopropionowego” przeprowadzonego przez dr Tomasza Siódmiaka (Collegium Medicum UMK).

Podczas Zjazdu Zimowego SSPTChem mieliśmy okazję wysłuchać aż 7 wykładów zaproszonych gości:

dr hab. Bogumiła Kupcewicz (Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy)
„Fałszowanie leków i suplementów diety – problem dla pacjenta/konsumenta, wyzwanie dla chemii analitycznej”,

dr hab. Kamilla Małek (Uniwersytet Jagielloński)
„Co wspólnego ma diagnostyka medyczna z archeologią czy ochroną dzieł sztuki? Identyfikacja markerów biologicznych poprzez obrazowanie FTIR i ramanowskie”,

dr hab. Jacek Lipok, prof. UO (Uniwersytet Opolski)
„Biokatalityczne zdolności cyjanobakterii, czyli dlaczego wciąż warto podglądać naturę”,

dr Jakub Milczarek (Politechnika Łódzka)
„Broń chemiczna – widmo przeszłości, czy współczesny problem? 20 lat OPCW i Konwencji o zakazie broni chemicznej”,
prof. dr hab. Marcin Drąg (Politechnika Wrocławska)
„Zastosowanie chemii kombinatorycznej w badaniu enzymów proteolitycznych”,

Płk dr n. biol. Robert Zdanowski (Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii)
„Czy naturalne zawsze znaczy bezpieczne? – Badania bezpieczeństwa stosowania wyciągu z Rhodiola Kirilowii”,

dr Małgorzata Zaitz-Olsza (Samsung R&D Institute Poland)
„Czego uczą nas studia a zapomniano nam o tym powiedzieć”

Tradycyjnie wysłuchaliśmy laureatów konkursu na najlepszy zaprezentowany poster podczas Zjazdu Wiosennego Sekcji Studenckiej PTChem 2017. W tym roku byli to: inż. Adrianna Kondas (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Paweł Lemieszczuk (Politechnika Łódzka), inż. Małgorzata Skarbek (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu) oraz Tomasz Swebocki (Uniwersytet Gdański).

Podczas tegorocznego Zjazdu Zimowego po raz kolejny wyłoniliśmy autorów najlepszych posterów. Nagrody w kategorii najlepszy poster z badań własnych otrzymali:

[I miejsce]

Natalia Jurga (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
„Przestrajalna luminescencja upkonwersyjna w nanoluminoforach fluorkowych”

[II miejsce]

Łukasz Sobczak (Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy)
„Co ślina na włókno przyniesie…, czyli udoskonalenie techniki oznaczania popularnych substancji odurzających i psychotropowych w płynie pochodzącym z jamy ustnej z zastosowaniem metody SPME-LC-MS”
[III miejsce]

Łukasz Bartos (Uniwersytet Łódzki)
„Oznaczanie całkowitego potencjału antyoksydacyjnego techniką elektroforezy kapilarnej”

Paulina Goryńska (Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy)
„HRMS jako przydatne narzędzie w analizach metabolomicznych”

Nagrody w kategorii najlepszy poster popularnonaukowy otrzymali:
[I miejsce]

Szymon Dąbrowski (Politechnika Łódzka)
„Substancje chemiczne wykorzystywane podczas wykonywania kar śmierci”

[II miejsce]

Konrad Kozłowski (Politechnika Łódzka)
„Chemia mięśniem przyszłości – o protezach bionicznych”

[III miejsce]

Monika Góralik (Uniwersytet Jagielloński)
„Uprawa nanobambusa, czyli o uzyskiwaniu nanorurek węglowych na drodze katalitycznego rozkładu węglowodorów”

Natalia Jurga za zdobycie I miejsca za poster z badań własnych, oprócz nagród książkowych otrzymała nagrodę pienieżną w wysokości 150 EURO ufundowaną przez EVONIK. W skład Komitetu Naukowego oceniającego prace weszli: prof. dr hab. Janusz Ryczkowski, dr hab., prof. UO. Jacek Lipok, dr hab. Bogumiła Kupcewicz, dr hab. Kamilla Małek, dr Małgorzata Zaitz-Olsza, dr Jakub Milczarek, płk dr Robert Zdanowski.

[NAGRODA PUBLICZNOŚCI]

Maciej Bagiński (Uniwersytet Warszawski)
„Dynamiczna samoorganizacja nanocząstek metali pokrytych ligandami promezogenicznymi pod wpływem zmian temperatury”

Nagrodę przyznaną firmę Trimen Chemicals S.A. zdobyła Alicja Zielińska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) za poster pt. „Substytucja protu deuterem jako potencjalny czynnik wpływający na właściwości substancji aktywnych biologicznie”.

Nagrodę przyznaną przez Dziekana Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy oraz Studenckie Koło Chemii Analitycznej CM UMK otrzymała Karolina Augustyniak (Uniwersytet Jagielloński) za pracę pt. „Wykorzystanie spektroskopii w podczerwieni jako metody obrazowania i nowoczesnej spektrohistopatologii”

Patronat Honorowy nad Zjazdem objęli: Polskie Towarzystwo Chemiczne, Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum w Bydgoszczy, Prorektor ds. Collegium Medicum w Bydgoszczy, Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Dziekan Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

Patronat Medialny nad Zjazdem objęli:  Polskie Radio PiK, portal kierunekchemia.pl, Chemia Przemysłowa oraz Laboratorium PRZEGLĄD OGÓLNOPOLSKI.

Słowa podziękowań kierujemy również do grona sponsorów: ABLE & E-Jasco Polska Sp. z o.o., ALCHEM Grupa Sp. z. o.o., European Young Chemists Network, EVONIK, Genore chromatografia, HYDROLAB POLSKA, KAMUSH, MedPharm Polska, nLab Spółka z o.o., Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro Sp z o.o., PIK INSTRUMENTS, Wydawnictwo Naukowe PWN, SHIM-POL A.M. Borzymowski, SYNTHOS S.A., Samorząd Studencki Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy, TriMen Chemical S.A., Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum w Bydgoszczy, Studenckie Towarzystwo Naukowe CM UMK w Bydgoszczy, Bydgoskie Centrum Informacji, Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny.

Dziękujemy uczestnikom za przybycie na Zjazd Zimowym SSPTChem 2017 w Bydgoszczy i do zobaczenia na Zjeździe Wiosennym SSPTChem 2018 w Skorzęcinie!