(+48) 22 831 13 04 smptchem@gmail.com

Podsumowanie Zjazdu Zimowego SSPTChem 2018 w Warszawie

gru 28, 2018 | Archiwum, Podsumowania Zjazdów, Poprzednie Zjazdy

W dniu 8 grudnia 2018 roku w Gmachu Technologii Chemicznej Politechniki Warszawskiej odbył się Zjazd Zimowy Sekcji Studenckiej PTChem. W Zjeździe wzięło udział 149 uczestników, z licznych ośrodków akademickich w Polsce. Przedstawiono 105 posterów z badań własnych oraz 28 posterów popularnonaukowych.

Podczas Zjazdu Zimowego SSPTChem mieliśmy okazję wysłuchać 4 wykładów zaproszonych gości:
Prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek (Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej),,Elektromobilność oczami projektantów baterii. Stracone złudzenia czy nadzieja na przyszłość?”,
Dr hab. inż. Joanna Niedziółka-Jönsson (Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk) „Nanostruktury metaliczne w sensoryce”,
Dr Wiktor Lewandowski (Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego) „Dynamiczna samoorganizacja nanocząstek – od SSPTChem 2009 do dziś”,
Dr hab. Agnieszka Szumna (Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk) „Peptydowe klatki molekularne – czyli jak i po co budować z ruchomych klocków”.

Tradycyjnie wysłuchaliśmy laureatów konkursu na najlepszy zaprezentowany poster podczas Zjazdu Wiosennego Sekcji Studenckiej PTChem 2018. W tym roku byli to: Jordan Sycz (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), mgr inż. Przemysław Siarkiewicz (Politechnika Łódzka) oraz mgr inż. Ewa Kozłowska (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu).

Podczas tegorocznego Zjazdu Zimowego po raz kolejny wyłoniliśmy autorów najlepszych posterów. Nagrody w kategorii najlepszy poster z badań własnych otrzymali:
[I stopień studiów] Agnieszka Wysota (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
„Analiza zawartości głównych prenylowanych flawonoidów chmielu (Humulus lupulus L.) w ekstraktach z wychmielin”
[II stopień] Adrian Walkowiak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
„Generowanie reaktywnych form tlenu w wyniku oddziaływania nadtlenku wodoru z katalizatorem Au/ZnO”
[III stopień] mgr Paulina Mech (Uniwersytet Gdański)
,,Badanie mechanizmu reakcji utleniania alkoholu benzylowego przy użyciu kompleksu miedzi(II) z zasadą Schiffa w ujęciu teoretycznym”

Nagrodę w kategorii najlepszy poster popularnonaukowy otrzymała:
Aleksandra Fus (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
„Pochodzenie homochiralności cząsteczek biologicznych – ewolucja czy boska interwencja?”

W skład Komitetu Naukowego oceniającego prace weszli: dr hab. inż. Joanna Niedziółka-Jönsson, dr hab. inż. Izabela Madura oraz dr Wiktor Lewandowski.

Dodatkowo nagrody ufundowane przez Stowarzyszenie Środowisko dla Środowiska otrzymali: Michał Gąsior (Politechnika Warszawska) ,,Biologia syntetyczna: przyszłość syntetycznej chemii organicznej?” oraz mgr inż. Natalia Barteczko (Politechnika Śląska) ,,Reakcja estryfikacji z udziałem protycznych cieczy jonowych na bazie kwasu siarkowego”.

Nagrodę ufundowaną przez Chemię Przemysłową otrzymała: Karolina Opała (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie) ,,Właściwości adsorpcyjne wysokoporowatych materiałów węglowych typu metaloorganicznego na bazie lantanu”.

Nagrodę publiczności otrzymała: Daria Ślefarska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)  „Woltamperometryczna identyfikacja tymolu w produktach spożywczych”.

Patronat Honorowy nad Zjazdem objęli: Polskie Towarzystwo Chemiczne, JM Rektor Politechniki Warszawskiej oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Ponadto patronat objęli: Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej, Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego oraz
Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

Patronat Medialny nad Zjazdem objęli:  Wiadomości Chemiczne, Chemia Przemysłowa/kierunekchemia.pl oraz Laboratorium PRZEGLĄD OGÓLNOPOLSKI.

Partnerami Zjazdu Zimowego byli: Koło Naukowe Flogiston, Mazowsze, Stowarzyszenie Środowisko dla Środowiska oraz Warsaw Tourism.

Słowa podziękowań kierujemy również do grona sponsorów: ABL & E-Jasco Polska Sp. z o.o., Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Chemicznego, HYDROLAB POLSKA, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro Sp. z o.o., Wydawnictwo Naukowe PWN, SHIM-POL A.M. Borzymowski, SYNTHOS S.A., TriMen Chemical S.A., Balton, Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego, LDS Łazewski Depo i Wspólnicy Sp.k., Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej oraz Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.