(+48) 22 831 13 04 smptchem@gmail.com

Podsumowanie Zjazdu Zimowego SMPTChem 2021 w Poznaniu

kwi 9, 2022 | Aktualności, Podsumowania Zjazdów, Poprzednie Zjazdy

W dniu 29 stycznia 2022 roku na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbył się Zjazd Zimowy Sekcji Młodych Polskiego Towarzystwa Chemicznego. W Konferencji wzięło udział 90 uczestników, z licznych ośrodków akademickich w Polsce. Przedstawiono 68 posterów z badań własnych oraz 16 posterów popularnonaukowych.

Podczas Zjazdu Zimowego SMPTChem mieliśmy okazję wysłuchać 3 wykładów zaproszonych gości:

  • Prof. Henryk Koroniak (Uniwersytet Adama Mickiewicza)
   „Od analogów dinukleotydów do fluorowanych aminofosfonianów i węglowodanów”
  • Dr Michał Antoszczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
   „Synteza związków nakierowanych na macierzyste komórki nowotworowe jako obiecująca strategia walki z rakiem”
  • Prof. Ewa Kaczorek (Politechnika Poznańska)
   „Biodostępność – kluczowy czynnik w biodegradacji zanieczyszczeń”

W skład Komitetu Naukowego weszli:

  • Prof. Izabela Nowak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – Prezes PTChem
  • Prof. Jacek Lipok (Uniwersytet Opolski)
  • Prof. Ewa Kaczorek (Politechnika Poznańska)
  • Prof. Henryk Koroniak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
  • Prof. Artur Michalak (Uniwersytet Jagielloński)
  • Prof. Agnieszka Nosal-Wiercińska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
  • Prof. Janusz Zachara (Politechnika Warszawska)
  • Prof. Robert Pietrzak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
  • Prof. Zbigniew Galus (Uniwersytet Łódzki)
  • Prof. Rafał Latajka (Politechnika Wrocławska)
  • Dr hab. Paweł Rodziewicz, prof. uczelni (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
  • Dr hab. Dagmara Jacewicz, prof. uczelni (Uniwersytet Gdański)
  • Dr Michał Antoszczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Podczas tegorocznego Zjazdu Zimowego wyłoniliśmy autorów najlepszych posterów. Nagrody otrzymali:

  • Izabela Karczewska (Politechnika Poznańska) za zaprezentowanie posteru pt.: „Granica faz sód-elektrolit polimerowy z dodatkiem naturalnego krzemianu warstwowego” – badania własne, studia I stopnia (nagroda Komitetu)
  • Paulina Kijewska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) za zaprezentowanie posteru pt.: „Mechanochemia jako alternatywna metoda syntezy pochodnych mocznikowych i tiomocznikowych POSS” – badania własne, studia II stopnia (nagroda Komitetu)
  • Przemysław Siarkiewicz (Politechnika Łódzka) za zaprezentowanie posteru pt.: „Ratiometryczny próbnik boronowy do detekcji reaktywnych form tlenu i azotu” – badania własne, studia III stopnia (nagroda Komitetu)
  • Oktawia Korcz (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu) za wygłoszenie prezentacji pt.: „Perspektywy leczenia zakażeń bakteryjnych w dobie narastającej antybiotykoodporności” – przegląd popularnonaukowy (nagroda publiczności oraz nagroda Komitetu)

Patronat Honorowy nad Zjazdem objęło Polskie Towarzystwo Chemiczne oraz Dziekan Wydziału Chemii UAM Prof. Maciej Kubicki.

Ponadto patronat objęli:

  • Dziekan Wydziału Farmaceutycznego GUMed Prof. Wojciech Kamysz
  • Dziekan Wydziału Chemicznego PG Prof. Agata Kot-Wasik
  • Dziekan Wydziału Chemicznego PŁ Prof. Małgorzata Iwona Szynkowska-Jóźwik
  • Dziekan Wydziału Technologii Chemicznej PP Prof. Ewa Kaczorek
  • Dziekan Wydziału Chemicznego Pol. Śl. Prof. Krzysztof Walczak
  • Dziekan Wydziału Chemicznego PW Prof. Władysław Wieczorek
  • Dziekan Wydziału Chemicznego PWr Prof. Piotr Młynarz
  • Dziekan Wydziału Chemii UŁ Prof. Sławomira Skrzypek
  • Dziekan Wydziału Chemii UG Prof. Beata Grobelna
  • Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UPH Prof. Cezary Sempruch
  • Dziekan Wydziału Chemii UJ Prof. Wojciech Macyk
  • Dziekan Wydziału Chemii UwB Prof. Joanna Karpińska
  • Dziekan Wydziału Chemii UW Prof. Andrzej Kudelski
  • Dziekan Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT Prof. Rafał Rakoczy
  • Dziekan Wydziału Chemii UWr Prof. Sławomir Berski Dyrektor Instytutu Chemii Organicznej PAN Prof. Daniel Gryko

Sponsorami Zjazdu zostali:
SPONSORZY PLATYNOWI

  • Selvita S.A.
  • Shim-Pol A.M. Borzymowski Sp. j.
  • Trimen Chemicals Sp. z o.o.

SPONSORZY DIAMENTOWI

  • Kronospan Chemical Szczecinek Sp. z o.o.
  • Hydrolab Sp. z o.o. Sp. k.
  • PIK Instruments Sp. z o.o.
  • Synthos S.A.

SPONSORZY ZŁOCI

  • Chemat
  • LaQ Sp. z o.o.
  • Naukowców Dwóch
  • nLab Sp. z o.o.
  • ABL&E-Jasco Polska Sp. z o.o.
  • Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro Sp z o.o.