(+48) 22 831 13 04 smptchem@gmail.com

Podsumowanie Zjazdu Zimowego SMPTChem 2022 w Opolu

sty 1, 2023 | Aktualności, Podsumowania Zjazdów, Poprzednie Zjazdy

W dniu 10 grudnia 2022 roku odbył się Zjazd Zimowy Sekcji Młodych Polskiego Towarzystwa Chemicznego, którego współorganizatorem był Uniwersytet Opolski.

W Konferencji brało udział 154 uczestników, reprezentujących 21 ośrodków akademickich w Polsce. Przedstawiono 102 postery z badań własnych oraz 15 posterów popularnonaukowych.

Podczas Zjazdu Zimowego SMPTChem mieliśmy okazję wysłuchać 4 wykładów zaproszonych gości:

 • Prof. Dawid Siodłak – Uniwersytet Opolski – „Dehydroaminokwasy. Występowanie, znaczenie, perspektywy
 • Prof. dr hab. Anna Poliwoda – Uniwersytet Opolski – „Chemiczny efekt kameleona – technika wdrukowania molekularnego
 • Prof. dr hab. Paweł Kafarski – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski – „Przypadek służy tylko temu, kto jest uzbrojony w wiedzę”
 • Mgr inż. Joanna Szeremeta-Spisak – Ryvu Therapeutics S.A. – “Usage of Modern Chemistry in Drug Discovery Process

W skład Komitetu Naukowego weszli: 

 • Prof. Izabela Nowak – Prezes PTChem (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Prof. Robert Pietrzak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Prof. Artur Michalak (Uniwersytet Jagielloński)
 • Prof. Dagmara Jacewicz (Uniwersytet Gdański)
 • Prof. Agnieszka Nosal-Wiercińska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
 • Prof. Zbigniew Galus (Uniwersytet Warszawski)
 • Prof. Izabela Jasicka-Misiak (Uniwersytet Opolski)
 • Prof. Paweł Kafarski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)
 • Prof. Rafał Latajka (Politechnika Wrocławska)
 • Prof. Jacek Lipok (Uniwersytet Opolski)
 • Prof. Anna Poliwoda (Uniwersytet Opolski)
 • Prof. Paweł Rodziewicz (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
 • Prof. Dawid Siodłak (Uniwersytet Opolski)
 • Prof. Piotr Wieczorek (Uniwersytet Opolski)
 • Prof. Janusz Zachara (Politechnika Warszawska)

Podczas tegorocznego Zjazdu Zimowego wyłoniliśmy również autorów najlepszych posterów.

Nagrody specjalne od Diamentowego sponsora Zjazdu, firmy RYVU Therapeutics otrzymali:

Badania własne studia I stopnia:

Oktawia Korcz – „Funkcjonalizacja związków bioaktywnych z zastosowaniem katalizy enzymatycznej”

Badania własne studia II stopnia:

Jakub Żubertowski – „Fosfonopeptydy – bloki budulcowe nowych inhibitorów aminopeptydaz”

Badania własne studia III stopnia:

Kamil Świątek – „Synteza i wybrane transformacje 1-arylopirazoli”

Przyznano również nagrody publiczności, które otrzymali:

Za najlepszy plakat popularnonaukowy:

Krzysztof Łucki – „Chemia w sztuce – przegląd metod konserwacji kamienia”

Za najlepszy plakat z badań własnych:

Łukasz Pięta – “Beyond Surface – Enhanced Raman. Understanding of Photo – Induced Enhanced Raman Spectroscopy.”

Ponadto, Komitet Naukowy przyznał nagrody następującym uczestnikom:

Za najlepszy plakat z badań własnych:

Studia I stopnia:

Łukasz Czapura – „Usuwanie związków organicznych z roztworów wodnych za pomocą kompozytów PMMA – nanorurki węglowe”

Studia II stopnia:

Adrian Drozdowski – „New hybrid materials exhibiting persistent luminescence under NIR excitation”

Gabriela Smaga – „Synteza i właściwości antybakteryjne nanocząstek tlenku cynku dla zastosowań w biodruku 3D”

Studia III stopnia:

Karolina Socha – „Pomiary postępu degradacji tkanek chrzęstnych ludzkiego stawu kolanowego przy pomocy spektroskopii Ramana.”

Beata Wyżga – „Jak naturalny konserwant z porzeczki może wpływa na błonę bakterii E. coli? Badania na układach modelowych.”

Za najlepszy plakat popularnonaukowy:

Natalia Litwicka – „Co łączy świat natury z inżynierią materiałową? O innowacyjnym materiale środków ochrony indywidualnej inspirowanym bioniką.”

Patronat Honorowy nad Zjazdem objęli:

 • Marszałek Województwa Opolskiego
 • Wojewoda Opolski
 • Prezydent Miasta Opola
 • Rektor Uniwersytetu Opolskiego
 • Dyrektor Instytutu Chemii Uniwersytetu Opolskiego
 • Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego
 • Opolski Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego

Patronat Medialny nad Zjazdem objęli:

 • Radio Opole
 • Radio Doxa
 • SETA TV

Ponadto patronat nad Zjazdem objęli:

 • Dyrektor Instytutu Nauk Chemicznych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Przewodnicząca Komisji Rozwoju i Promocji Osiągnięć Młodych Naukowców Oddziału PAN w Lublinie
 • Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
 • Dziekan Wydziału Chemii Politechniki Gdańskiej
 • Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Dziekan Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej
 • Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu w Białymstoku
 • Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytet Wrocławskiego
 • Dziekan Wydziału Chemii Politechniki Wrocławskiej
 • Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
 • Dziekan Wydziału Chemii Politechniki Warszawskiej
 • Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Dziekan Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej
 • Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego
 • Dziekan Wydziału Chemii Politechniki Łódzkiej
 • Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • Dziekan Wydziału Chemii Politechniki Śląskiej
 • Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
 • Dziekan Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
 • Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Dziekan Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Bydgoskiej
 • Dyrektor Instytutu Chemii Organicznej PAN
 • Dyrektor Instytutu Chemii Fizycznej PAN
 • Dyrektor Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN Poznań
 • Dyrektor Centrum NanoBioMedycznego UAM
 • Dyrektor Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii
 • Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN
 • Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN

Partnerem Zjazdu Zimowego było Koło Naukowe Chemików Koronan Uniwersytetu Opolskiego.

Sponsorami Zjazdu Zimowego byli:

SPONSOR PLATYNOWY
Ryvu Therapeutics S.A.

SPONSOR DIAMENTOWY
Shim-Pol A.M. Borzymowski Sp. J.
Hydrolab Sp. z o.o. Sp. K.

SPONSOR ZŁOTY
ABL&E-Jasco Polska Sp. z o.o.
Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro Sp. z o.o.
Wydawnictwo naukowe PWN
Kronospan

Zjazd Zimowy Sekcji Młodych został dofinansowany ze środków Uniwersytetu Opolskiego oraz Oddziału Opolskiego PTChem