(+48) 22 831 13 04 smptchem@gmail.com

Podsumowanie Zjazdu Zimowego SMPTChem 2023 w Łodzi

lut 29, 2024 | Aktualności, Podsumowania Zjazdów, Poprzednie Zjazdy

W dniu 9 grudnia 2023 roku odbył się Zjazd Zimowy Sekcji Młodych Polskiego Towarzystwa Chemicznego, którego współorganizatorem był Wydział Chemii Uniwersytetu Łódzkiego, a partnerem Studenckie Koło Naukowe Chemików „ORBITAL” Uniwersytetu Łódzkiego.

W Konferencji brało udział 120 uczestników, reprezentujących łącznie 20 ośrodków akademickich, którzy przedstawili 86 posterów z badań własnych i 33 posterów popularnonaukowych.

Podczas Zjazdu Zimowego SMPTChem mieliśmy okazję wysłuchać 3 wykładów zaproszonych gości:

 • dr. hab. Grzegorza Celichowskiego (Uniwersytet Łódzki)

„Nanotechnologia- niewidoczne staje się codziennością”

 • dr. hab. inż. Piotra Ulańskiego (Politechnika Łódzka)

„Jak chemicy i nanotechnolodzy współtworzą współczesną medycynę?”

 • dr. hab. Marcina Palusiaka (Uniwersytet Łódzki)

„Badania w kierunku inżynierii krystalicznej”

Przedstawiono również 3 komunikaty ustne w ramach panelu „Młodzi w Nauce”:

 • Jana Brezina, Joanna Kosman, Elżbieta Wojaczyńska, Dominika Iwan, Agata Głuszyńska

„Oddziaływania pochodnych tiomocznika z tetrapleksem o sekwencji ludzkiego protoonkogenu c-myc”

 • Masza Góralczyk, Marcin Kozanecki, Sławomir Kadłubowski

„Thermoresponsive POEGMA hydrogels synthesised by gamma irradiation”

 • Julia Grzonka, Aleksander Olesiński, Maciej Sowa, Wojciech Simka

„Obróbka wykończeniowa stopów aluminium z wykorzystaniem zjawiska iskrzenia miękkiego podczas utleniania elektrolitycznego”

W skład Komitetu Naukowego weszli: 

Prof. dr hab. Izabela Nowak (UAM)– Prezes PTChem

Prof. dr hab. Zbigniew Galus (UW)– Prezes Honorowy PTChem

Prof. dr hab. Grzegorz Celichowski (UŁ)

Dr hab. Dagmara Jacewicz, Prof. UG (UG) – Wiceprezes PTChem

Prof. dr hab. Rafał Latajka (PWr) – Członek Prezydium PTChem

Prof. dr hab. Jacek Lipok (UO) – Członek Prezydium PTChem, Opiekun SMPTChem

Prof. dr hab. Artur Michalak (UJ) – Wiceprezes PTChem

Prof. dr hab. Agnieszka Nosal-Wiercińska (UMCS) – Skarbnik PTChem

Dr hab. Agnieszka B. Olejniczak, Prof. IBM PAN (IBM PAN)– Przewodnicząca Oddziału Łódzkiego PTChem

Prof. dr hab. Marcin Palusiak (UŁ)

Prof. dr hab. Robert Pietrzak (UAM) – I-Wiceprezes PTChem

Dr hab. Paweł Rodziewicz, Prof. UJK (UJK) – Sekretarz PTChem

Prof. dr hab. Sławomira Skrzypek (UŁ) – Dziekan Wydziału Chemii UŁ

Prof. dr hab. inż. Piotr Ulański (PŁ)

Prof. dr hab. inż. Janusz Zachara (PW) – Członek Prezydium PTChem

Dr hab. Robert Zakrzewski, prof. UŁ (UŁ) – Prorektor UŁ ds. studentów i jakości kształcenia

Podczas tegorocznego Zjazdu Zimowego wyłoniliśmy autorów najlepszych posterów.

Komitet Naukowy przyznał nagrody następującym uczestnikom:

Studia I stopnia:

 • Nagroda: Julia Pierwoła– „Wpływ erytrytolu i leków przeciwcukrzycowych na aktywność alfa-amylazy”

Studia II stopnia:

 • Nagroda: Julia Kołodziejczyk- „Czy grzyby nadrewnowe mogą być źródłem aktywnych substancji organicznych?”
 • Wyróżnienie: Jakub Iwaszczuk- „Kwasy sjalowe: budowa i właściwości”

Studia III stopnia:

 • Nagroda: Mikołaj Gurba- „The Role of RNA/DNA Self-repair Mechanisms in the Origins of Life”
 • Wyróżnienie: Norbert Nizel- „Optymalizacja składów mieszanek butadienowo-silikonowych (br/vmq) do zastosowań marsjańskich”

Nagrody za najlepsze postery popularnonaukowe otrzymały:

 • Julia Murza„Kuloodporni, czyli Stephanie Kwolek i jej Kevlar®”
 • Emilia Mielke„Biomedical Applications of SPIONs”

Przyznano również nagrodę Dziekana Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego, którą otrzymał:

 • Adam Kabański„Hybrid Organic-Inorganic Perovskites Containing Cr3+ Ions as Highly Sensitive Luminescent Thermometers”

Nagrodę publiczności otrzymali:

 • W kategorii najlepszy poster popularnonaukowy: Tymoteusz Kunert„Chemia kocim nosem – jakie cząsteczki lubią czuć koty?”
 • W kategorii najlepszy poster z badań własnych: Patrycja Jagielska– „Synteza, charakterystyka fotochemiczna i cytotoksyczność fotoprzełączalnych kompleksów metali przejściowych o potencjalnych właściwościach przeciwnowotworowych”

Dodatkowo przyznano nagrody specjalne za najlepsze postery zaprezentowane podczas Zjazdu, ufundowane przez RYVU Therapeutics S.A, Delia Cosmetics oraz Corning.

Patronat Honorowy nad Zjazdem objęli:

 • Wojewoda Łódzki Karol Młynarczyk

 • Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska

 • Rektor Uniwersytetu Łódzkiego prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska

 • Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego prof. dr hab. Sławomira Skrzypek

Patronat Medialny nad Zjazdem objęło:

 • Radio Łódź

Ponadto patronat nad Zjazdem objęli:

 • Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Dyrektor Instytutu Nauk Chemicznych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
 • Przewodnicząca Komisji Rozwoju i Promocji Osiągnięć Młodych Naukowców Oddziału w Lublinie PAN
 • Przewodnicząca Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego
 • Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej
 • Dziekan Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej
 • Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej
 • Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej
 • Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej
 • Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
 • Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum
 • Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu w Białymstoku
 • Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
 • Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
 • Dziekan Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
 • Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego
  Sponsorami Zjazdu Zimowego SMPTChem 2023 zostali:

SPONSOR PLATYNOWY

Hydrolab Sp. z o.o. 

Synthos S.A.

SPONSOR DIAMENTOWY

Corning Optical Communications Polska

Delia Cosmetics Sp. z o. o.

RYVU Therapeutics S.A

SHIM-POL A.M. Borzymowski Sp. J.

SPONSOR ZŁOTY:

ABL&E Jasco Polska Sp. z o. o.

Chemat Adam Taszner Sp. z o. o.

Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro Sp. z o.o.

PIK Instruments

Wydawnictwo Naukowe PWN

Zjazd Zimowy został dofinansowany ze środków Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie na Zjazd Zimowy SMPTChem 2023 w Łodzi i do zobaczenia na Zjeździe Wiosennym 2024!